Sivert Aarflot-arkivet

Eigar: Sivert Aarflot-museet
Arkivet omfattar over 2000 originaldokument etter folkeopplysningsmannen Sivert Aarflot (1759-1817), boktrykkjaren og politikaren Rasmus S. Aarflot (1792-1845) og politikaren Mauritz A. Aarflot (1821-1904), m.a. ei stor samling brev frå Ivar Aasen.
Materialet er ordna i 43 arkivboksar og er deponert i Aasen-tunet frå hausten 2000. Arkivet blei ordna og registrert 1970-72, med trykt katalog.

Sivert Aarflot-museet

[Sist oppdatert 28.2.2018]