388 Utan tilskrift, juli 1881

Det skulde være fornøieligt at vide, om der er udkommet noget af den store Ordsprogsamling af Pastor Strömbäck i Öregrund, som jeg har seet omtalt i et Par fremmede Skrifter. Da denne Samling ogsaa skal indeholde norske Ordsprog, saa ere disse formodentlig anførte efter min Ordsprogsamling fra 1856, og dette bliver noget uheldigt, da den nye Udgave, som nu er under Trykning, har optaget mange nye Ordsprog og derimod udeladt adskillige af de gamle. Dernæst er ogsaa enkelte Ord skrevne lidt anderledes end i den forrige Udgave.
 
Christiania 1881 Juli.
 
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i Kungliga Biblioteket, Stockholm i ei samling norske autografar. Til dette brevet finst ikkje kladd, og eg kan heller ikkje finna andre opplysningar om det i I. Aa.s papir. Dato og underskrift er ikkje skrive av I. Aa. Det kan vera at det er ein «hugselapp» som Johs. Belsheim tok med då han ved desse tider fór til Sverike og skulle granska i arkiva, og at I. Aa. har skrive brevet i den tanken at J. B. skulle gje det til Gustaf Edvard Klemming, som ved denne tid var sjef på Kungliga Biblioteket, Sth.
 
- Det ligg ikkje føre noko svarbrev, men kanskje har J. B. gjeve munnleg svar.
 
- Pastor Strömbäck] Kaspar Strömbäck (Öregrund) samla eit stort «Svenskt-nordiskt ordspråklexikon» som enno ikkje er utgjeve (ms. i 5 folioband på Kungliga Biblioteket, Sth.). Den 7. des. 1885 skreiv K. S. til Johan Fritzner (UBO, brevsamling nr. 18) og bad han ta med norrøne ordtak i si «Ordbog over det gamle norske Sprog», så K. S. på den måten kunne få samla tillegg til sitt ordtaksleksikon.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009