1895

Januar
1. Samme vakre Veir.
2. Besøg af Nordahl Rolfsen.
3. Besøg af NordahlRolfsen.
5. ?
8. ?
12. Brev fra Maurits Aarflot.
15. Vaskerkonen 30 Kr. Flatabø 5 Kr. (?) Vaskerkonen 30 Kr. Aqv. 1,30. Fagerhol 26. For Vask 1 Kr.
28. Fritzner [Ordbog over det gamle norske Sprog], 27. [Hefte], 1,50.
 
Juni
1. Pintse. Meget vakkert. Fagerhol til Afreise hjem 50 Kr.?
 
Juli
1? Ivar Jøstølen 50 Kr.
15? Brev fra Jon Fagerhol. 
 
[1895]            
[ Januar
21. Besøg af Bruun.
28. Besøg af Garborg.
 
Februar
1. Zahlkassen 1750 Kr.
2. Fagerhol 60 Kr. O. Sommer.
4. Vaskerkonen 20 Kr.
14. Bernhard Grønningsæter 20 Kr.
15. O. HoIen 25 (?) Vaskerkonen 20 Kr.
[1?]8. Besøg af Unger.
19. Fagerhol 50 Kr.
20. For Dagbladet 3,60. 22. (?) Lys 50. Aqv. 1,30.
25. Besøg af Blix.
26. Maler Lars Osa.
27. Atter Osa. Vertinden 90 Kr. Fru ? Bertheau [?] 70. Lys 50.
 
Marts
Atter Osa. En vis Alfred Andersen 5 Kr. Aq[v.] atter 5. Vaskerkonen 20 Kr. Md. Jonsen 15 Kr.] 
 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Ivar Jøstølen, frå Gjøstøylen i Ørsta.
- Det som er sett i hakeparentesar har ingen dateringsmerke.
- Bernhard Grønningsæter (d. 1935), frå Ålesund, seinare fotograf i Amerika.
- Lars Osa (1860-1958), frå Eidfjord, kunstmålar. Om vitjinga hans hjå I. Aa. sjå L. Osa: «Med pensel og feleboge», Bg. 1954, s. 59-61. Biletet av I. Aa. (no i «Bergens Billedgalleri»)*) er òg attgjeve her. Osa tok elles fleire skisser.
 
*) Frå 2000 har måleriet vore utstilt i Ivar Aasen-tunet.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009