1889 juli-september

Juli
1. Lidt i Thinget. Talt med Ross. Samme Varme.
3. Thinget sluttet.
5. Faaet andet Hefte af Jahresbericht. Kongen hidkommen.
7. Endelig noget Regn.
8. Til Jonshaugen. Atter i Menageriet.
11. Besøg af Belsheim.
12. Brev fra Maurits Aarflot med tilbagesendt Kontrabog. Nyt Statsraad (Stang).
14. Svalere Veir.
15. Regn.
19. Lidt af "Innkast". Kjøligt.
21. Regnveir.
22. Til Framnæs.
23. Regn og Torden.
24. Langt Besøg af Stud. Lund (af Stavanger). Klingenberg i stærkt Regn.
25. Besøg af O. Nordtun (af Voss).
26. Atter Besøg af Stud. Lund. Færdig med Side 15 i Innkast.
27. Endda noget Regnveir.
28. Ingen Udflugt. 2
9. Endelig engang til Tøien. Faaet Forfatter-Lexikon (22. og 23. H.).
31. Atter stor Varme. Veiret i denne Maaned svalere, af og til med Regn. Helbred god; kun svag i Fødderne og nogen Hæshed.
 
August
1. Godt og varmt.
2. Langt Besøg af en Seminarist Brune.
5. Til Side 17 i Innkast.
6. Lidt Regn.
7. Meget Regn. Klingenberg.
8. Atter Besøg af Hr. Lund.
9. Udkast til Side 19 i Innkast.
10. Manassewitsch: [Die] Russische Sprache: 2 Kr.
11. Tørt og godt Veir.
12. Optegn. til Hr. Lund om hans Uddrag af Kongespeilet.
13. Kjøligt.
14. Atter Besøg af Hr. Lund. Klingenberg.
15. Besøg af Sagfører Gurstad.
17. Stærkt Anfald af Livsyge.
18. Utrygt med Helbreden. Lidet ude.
19. Noget bedre, dog lidet ude.
20. Ikke ganske frisk.
21. Besøg af Belsheim (nu hjemkommen).
22. Regn og kjøligt. Til Frøken Jansen (Elev i Skuespilkunst) 5 Kr.
24. Besøg af Torvig. Kjøligt.
25. Saarføtt og lidet ude. Besøg af Belsheim. Nu atter frisk.
27. Besøg af Belsheim.
28. Regn.
30. Besøg af en P. Myklebust fra Ørsten. Siden af (?) Skindvig, som maatte faae 30 Kr. Fritzners Ordbog (15): 1,50. Thrane: 17,10. Ældste [Tiggeren]: 1 Kr. Gravesen: 50. Munkedamsveien: 17. Maaneden ikke meget varm. Helbreden i sidste Tid ret god; dog Svaghed i Fødderne og nogen Hæshed.
 
September
1. I Tøien.
3. Til Vertinden (ved Therese) 88 Kr.
4. Avalos: [Die] Spanische Sprache: 2 Kr.
5. I Zahlkassen modtaget 1750.
6. Besøg af Belsheim. Eldsten: 1 Kr.
7. Besøg af Simonsen, Præst (?). Banehotellet: 20.
8. Faaet: Westöstliches Stammbuch med Postscriptum (fra Sauerwein). Hos Schübeler faaet: Frøavl i Norge.
13. Besøg af Ellen Rustad med Hilsning fra A. Hovden.
15. Hos Belsheim.
16. Sauerweins Helsingsbok: 4,85.
18. Faaet Liljeborgs Fiskar (VI): 4 Kr., Rydbergs Mythologie (VII): 2 Kr. Besøg af Blix.
19. Regnveir og Storm.
20. Besøg af en vis Pedersen (om et Navn).
22. Regnveir, lidet ude. Talt med Hr. Mehl.
23. Tiggerne meget driftige.
24. Koldt Veir.
25. Ruskeveir med Regn og Storm.
26. Optegn. af Diplom. Koldt Veir.
28. En Frugt‑Udstilling.
29. Hos Velle (Velle ikke hjemme).
30. Hos Unger. Talt med en vis Nestestog (?). I de sidste Dage koldt Veir, men ellers vakkert. Helbreden god, dog nogen Hæshed og meget svage Fødder.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Emil Stang (1834-1912), statsminister.
- O. Nordtun] Nordtun er ikkje gardsnamn på Voss, uvisst kven det kan vera. Det kan nemnast at ein vossing, Styrk Olson Norekval (1836-1915), frå Norekval på Voss, som utvandra til Amerika 1853, tok namnet Norton etter Noretun. Her er truleg ein samanheng.
- B. Manassewitsch: «Die russische Sprache», Wien u. å. (485).
- Hans J. Gurstad (1859-1937), frå Skien, sakførar.
- Peder Pålson Myklebust Moe (1854-1934), Ørsta, seinare lærar i Fredrikstad.
- Skindvig] Johannes Person Skinvik, frå Volda, sløydlærar i Oslo.
- José M. Avalos: «Die spanische Sprache», Wien u. å. (477).
- Simonsen] truleg Johan H. Simonsen (f. 1840), prest, fotograf m. m.
- [G. J. J. Sauerwein:] «West-östliches Stammbuch», Lpz. 1889 (21) og «Postscriptum», Lpz. 1889 (530).
- F. C. Schübeler: «Frø-Avl», Chra. 1889 (1726).
- Ellen Rustad (1844-1930), syster til Hansine Ryste.
- Helsingsbok] [G. J. J. Sauerwein:] «Le livre des salutations», Lpz. 1888 (529).
- Nestestog] sjå dagbok, 9.10.1877.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009