1886 oktober-desember

Oktober
1. Talt med M. Aarflot.
2. Hos Huseby: Farrars Bog om Helvedesstraffer (1): 1 Kr. A. Hovden 20 Kr. Regn.
3. KlingenbergTheater: Ruter Kong. Godveir.
4. Optegnelser.
5. Optegn,
7. Skydeøvelser paa den engelske Flaade.
8. Skredsvigs Malerie‑Udstilling: 25 Ø. Gravesens nye Café.
9. Faaet Hennums anatomiske Termini. Til Maren ved Flytningen 5 Kr.
10. I Aakers [!] Kirke: Tonning. Regn og Søle.
11. Besøg af Aarflot. For Fedraheimen (2. H.) betalt 2,20.
12. Besøg af I. Bøhn, siden Belsheim. Regn.
13. Besøg af Mortensen.
15. Hos Stavnem, laant nogle Morgenblade. Regn.
16. Seent Arbeide. Æbler: 50.
17. Hos Aarflot.
18. Mildt Veir.
19. I Kunstudstillingen: 25 Ø.
20. Koldere Veir.
21. Koldt og mørkt.
22. Fra Trondhjem: Det kgl.norskeVidenskabs[Selskabs] Skrifter (1885).
23. Besøg af M. Skar og Belsheim. Revision af Skars Oversættelse af Brevet til Galatherne. Besøg af Ross.
25. Atter Skar og Belsheim (For‑ og Eftermiddag).
26. Skar og Belsheim sluttet.
27. Siden Besøg af Blix.
28. Faaet Sars: Om DiplomatiskeSagers Behandling (med Dagbladet). Rydbergs Germanisk Mythologi (2 Hefter): 4 Kr. Md. Heyerdal 5 Kr.
29. Besøg af Prof. Skavlan.
30. Farrars Bog (3. Hefte): 1 Kr. Ondt i en Hæl.
31. Hos Aarflot. I Maaneden meget Regn og mørkt Veir. Ellers mildt.
 
November
1. Mørkt Veir med Regn.
3. Regn og Søle. Et Par Votter 3,50.
4. Opklarende Veir.
5. Hos Md. Hansen.
6. Regn.
7. Viktoria Theater: Bjørnen i Gjelleraasen. Regn.
8. Hos Unger (2 Hefter af Grimm).
9. Mosers Zur Universalsprache: 50 Ø.
10. Liljeborgs Fiskar (IV): 5. Kr.
14. Hos J. Velle. (Søgt Hølaas og Belsheim.)
15. Fugtigt og mørkt. Atter hos Unger. I Revisionen talt med Hølaas.
16. Besøg af Aarflot. En Fattigkone for en Pung: 6 Kr. Thiele's Forvandlings Tableauer.
17. Regn.
18. Brev fra T. Mauland. Faaet Norske Digtere (9 og 10). Lochmann: Om Næringsmidlerne.
19. Tørfrost.
20. Snee.
21. Lyst Veir. Klingenberg Theater: En Børsbaron.
22. Franck's hollandske Ordbog (IV): 1,70. Solskin.
23. Koldt.
25. Større Kulde.
26. Hos Olaf Hansen. Atter i Kunstudstillingen: 25 Ø.
28. Hos Aarflot. Besøg af A. Hovden.
29. Mørkt Veir. En Nøglering: 50 Ø.
30. Værre i Foden. En Blikkasse: 3 Kr. Maaneden mild, megen Bløde. Ondt i høire Fod, især i Hælen. 
 
December
1. Udkast til Beretn. Hartz Forestilling (Tryllekunst).
2. Koldt Veir.
3. Fjerde Hefte af Farrars Bog: 1 Kr.
4. Besøg af Stavnem. Brev til M. Litleré. Storm og Regn.
5. Besøg af Belsheim. KristianiaTheater: 1)Tilfældigheder, og 2) Bibliothekaren.
6. Besøg af Aarflot.
7. Tørt med Frost. Krim.
8. Lidt Snee. Klingenberg. Flora Salon.
9. Søleføre.
11. Tørt Veir. Tidlig oppe.
12. Hos Aarflot. Ondt i Tænderne, liden Søvn.
13. Besøg af Johannesen. Humoristiske Viser (Dilling): 1 Kr.
14. Atter Johannesen med 250 Kr. fra Samlaget.
15. Fra Samlaget: Evangelium etter Matthæus, Fraa 1850 til vaar Tid, og Samlaget i 1885.
16. Notitsbog paa Voxtavler: 1 Kr. Sneefald og Drev. Christmas No. af Illustrated London News: 1,10. Brev fra en Seminarist Gundersen. Sengflyt­ning. Stor Kulde.
18. Et Fodtæppe: 4,50.
19. Spurgt efter Belsheim. Stor Kulde.
21. Fire Hefter (3-6) af Rydbergs Mythologie: 8 Kr. Besøg af Støylen og Hovden. Usædvanlig Kulde (16 Gr.).
22. Knudsens Bog, Hvem skal vinde?: 1,50, Nyt Tidsskrift (11 og 12). Besøg af Belsheim. Klingenbergs Florasal.
23. Besøg af Aarflot og Hovden.
24. Lidt Snee. Tiggere 1 Kr. og 2 Kr. Blade 40 Ø. Nella 5 Kr. Avispigen 1 Kr. Saar i Fingrene. Rolig hjemme.
25. I Turnhallen, Præken af Fr. Brun. Sneefald.
26. Læsning. Frost.
27. Paa Universitetet faaet: Norges Væxtrige fra Schübeler, 2. Deel. Gigt i høire Fod.
28. Besøg af Aarflot. Vedvarende Frost. Syg i høire Fod og saar i Fingrene.
29. Friskere i Foden, Svie i Fingrene. Klingenberg.
30. Omtrent som før, Ingen Udretning.
31. Kiellands Tre Par: 2,25. Til den liberale Klub 5 Kr. Til Vaskerkonen 2 Kr. Kulden ned imod 20 Gr. Svie i Fingrene.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- F. W. Farrar: «Helvedesstraffene», oms. av Joh. L. Alver, Kra. 1886 (1182).
- Christian Skredsvig (1854-1924), kunstmålar, forfattar.
- J. O. Hennum: «Anatomiske termini fra det norske landsmål», Kra. 1886 (241).
- Knud Krogh-Tonning (1842-1911), dr. theol., spr. i Gamle Aker, teol. forfattar (kon­vertitt).
- Stavnem] Laurits Stavnheim (f. 1863), frå Jæren, journalist (m. a. i «Fedraheimen»), fór i 1889 til Amerika.
- J. E. Sars: «Norges Venstreforenings Resolution ang. de diplomatiske Sagers Behandling», Kra. 1886 (884).
- Viktor Rydberg: «Germanisk Mythologi», 1-2, Sth. 1886-90 (1083-84).
- «Bjørnen i Gjelleraasen, Spøg i 1 Akt», av Sbg. (pseud.), synt fram saman med «Sidste Akt, eller hvor er Martin Haug», i Kra. Vestre Arb. Samfund.
- Hans Moser: «Zur Universal-Sprache», Berl. 1887 (19).
- Frederik Thiele, «professor», syner fram «Forvandlings-tableauer» (m. a. «Himmelrummets Undere») og ein Henry Adams held foredrag.
- Ernst Lochmann: «Om Næringsmidlerne», Kra. 1886 (1782).
- «En Børsbaron», folkekomedie etter K. A. Görner, ved Richard Schröder.
- Hartz Folkestilling] M. Hartz, artist, viser noko han kallar «Le sorc american», dvs. amerikanske trolldomskunster.
- «Humoristiske Viser» ved Lars Dilling, Kra. 1886.
- «Evangeliet etter Mattæus», Kra. 1887 (1106).
- [S. Schjøtt:] «Fraa 1852 til vaar Tid», Kra. 1886 (674).
- «Det norske Samlaget 1885», [Kra. 1886].
- «En Notisbog paa Voxtavler», utg. H. J. Huitfeldt-Kaas, Kra. 1886 (632).
- Seminarist Gun­dersen] brev frå han ligg ikkje på plass.
- Fr. Brun] må vera Franz Bruun (1832-1908), pen­sjonert spr.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009