1886 Juli-september

Juli
1. Forberedelse til en Reise til Søndmør. Til Vertinden for f. M. 88 Kr. I Zahlkassen faaet 1750 Kr. Vexlet i Kreditkassen (306). Reiseblade: 25. Ø. Aqv. (Benneche): 65 Ø. Til Maren 5 Kr. Paulsen: 17 + 10. Petri: 17.
2. Afreist til Eidsvold, Billet: 3,20. Paa Mjøsen til Lillehammer: 5,55. Middag i "Skibladner" 2,70, senere 20. Talt med O. P. Mouvad og Rørholt. Tinget Skyds med Diligencen til Romsdal, betalt 40 Kr. Ypperligt Veir. Inde hos Ole Skar, talt med Johannes Skar. Kjøbt: Gregersens Fortællinger: 3,80. I Hotel Victoria: 5,8 + 20. Afreist om Aftenen til Fossegaard. Selskab med Skovdirektør Selmer; seent frem.
4. Fossegaard: 2 Kr. Paa Listad (Middag): 1,10. Til Breidevangen (Kl. 8). Afsked med Selmer.
5. Breidevangen: 1,50 (?). Paa Domaas, Middag, Gjæst hos Dr. Sauerwein. Til Lesjaverk (Kl. 8 l/2). Koldt Veir med megen Blæst.
6. Lesjaverk: 1,20. Paa Horgeim (Middag) Kr. 0,40. Til Veblungsnæs (Kl. 4 e.). Til Kudsken (Skou): 2 Kr. Paa Stedet: 20 Ø. Derfra med "Molde" til Molde, Billet 2,15. Efter Middag koldt Veir med Regn og Skodde i Fjeldene. Prægtige Fosser.
7. Standset i Molde. Bare Regn og Søle, koldt og uhyggeligt. Ingen Udflugter.
8. Endda i Molde lige til Natten. Samme Veir. I Hotel "Molde": 12,60. Færdig til Afreise.
9. Fra Molde afreist med "Jupiter" (Kl. 1 l/2 f.M.). Billet til Aalesund: 3,90 Kr. (?) Fra Aalesund med "Robert" til Ørsten: 2,75. Ombord: 65. Til Ørstarvik Kl. 9 f.M. Inde hos Vebjørn Svendsen, truffet P. Nupen, Rasmus Aasen og fl. Kjørt med Rasmus til Aasen. Stadig Regn.
10. Standset i Aasen og seet omkring. Regnveir. Besøg i Hòla hos Johanne. Talt med Sivert Nossen og mange flere.
11. Reist med Rasmus Aasen til Stennæs og besøgt Broder Syver. Inde hos Anders Stennæs. Paa Tilbageveien inde hos Rasmus Syversen i Hovden, ogsaa hos Anders Hovden (nu hjemme). Paa Hjemveien talt med mange.
12. Kjørt med Peer Nupen til Nupen. Besøg af hans Søster Gurina Velle. Talt med Hans Velle og mange flere. Af og til Regn.
13. Med P. Nupen tilbage til Vig og Aasen. Længe inde hos Gurina [Velle]. Overladt P. Nupen 300 Kr. Siden til Johanne i Hòla 100 Kr. Afsked med Svendsen. Talt med Baard Ose, Steina[r] Bugen, Iva[r] Hovden, Endride Engesæt, Marta Hovden og mange flere.
14. Endda mange Besøg. Marta Aasen og fl. Gaaet til Egsæt. Længe hos Gurina og Jon paa Øvre-Egsæt. Siden hos Morits Aarflot; sent i Følge med Jon Egsæt til Aasen.
15. Besøg af Rasmus Hovden, overladt ham 800 Kroner, efter Samraad med Rasmus Aasen.Efter Middag afreist med Rasmus Aasentil Halkjelsvig. Inde hos Svendsen. Besøg hos Rasmus Aarflot.
16. Afreist fra Halkjelsvig, Afsked med Morits, Birte Hovden og fl. Reist med "Olaf Trygveson". Stærk Modvind og tildeels Regn. Billet til Bergen: 16,30. Ombord: 5,30, desuden: 40 Ø. og 70 Ø. Til Bergen først Kl. 2 om Natten; derfor overnattet ombord.
17. I Bergen. Om Morgenen ind i Hotel Nordstjernen. Lidet ude for Regn. Kjøbt Michell's Scottish Expedition (i 1612), 3 Kr.
18. Hos Anfinn Johannessen. Siden længe i Musæet og i Parken. Solskin og vakkert Veir.
19. Truffet sammen med Ross. Atter i Musæet; en Katalog dertil: 25 Ø. Det tusindaarige Rige: 1 Kr. Tobak: 45 Ø. Aqv.: 75 Ø. + 10.
20. Afreist fra Bergen med "Kong Sverre". Betalt i Hotellet: 14,45 + 55 og 1 Kr. Billet til Oslo: 36,80. Graaveir til Stavanger, siden opklaret og vakkert, stille for Jæderen.
21. Forbi Egersund om Natten. Fortræffeligt Veir. Seent om Aftenen til Arendal o.s.v. Talt med Stalleland. Mange ombord.
22. Om Natten forbi Dyngø o.s.v. Liden Søvn. Veiret vakkert. Ombord til Restauratøren 15,10 + 1 Kr.Til Oslo Kl 2 e. M. I Byen Saape 60 Ø. Aqv. (Benneche): 50. Logen 50. Foreliggende hjemme: Jahresbericht 1885 (2), Arkiv f. nord. Filologi (3,3), Nyt Tidsskrift (H 5 og 6), Folkevennen med Norges Historie (2, 2 og 3), Stormagternes [Forhold til Norge] i 1815 af Y. Nielsen, Norske Digtere (3). Brev fra Foss i Skjold; Do. fra Mons Litleré (Søndfjord).
23. Meget mat og fortumlet efter Reisen. Meget at læse.
24. Enda mat og svag. Et Bad i Hygæa.
25. I Klingenberg Theater: Gasparone. Hjem i Regn og Mørke.
26. Optegnelser. Vanskelighed med Skrivning.
27. Optegn. og Læsning.
28. Inde hos Hansen.
29. Meget Regn.
30. Besøg af Joh. Barstad.
31. Stadig Regn. Veiret i den sidste Tid utrygt med meget Regn og liden Varme.
 
August
1. Opklarnende. Jonshaugen.
2. Nye Forsøg med "Sidste Kvelden". Endelig tørt Veir.
4. "Sidste Kvelden" fortsat. Klingenberg Have.
5. I Tøien. Telegram fra L. Trædal.
6. Talt med Margrete [Zwilgmeyer].
7. "Sidste Kvelden" nær færdig.
8. Hos Zwilgmeyer.
9. Sluttet "Sidste Kvelden"
10. Inde hos Hansen. Varmt Veir.
11. Fliegende Blätter Kalender. Emnet paa Rettleiding. Atter Regn.
12. Exempelsamling
13. Fortsat.
14. Regnveir.
15. Paa Jonshaugen.
16. Optegnelser.
17. Varmere Veir.
18. Varmt. Klingenberg Theater: "Øregrund og Østhammar" Talt med Henr. Clausen.
19. God Varme.
20. I Tøien.
21. Seet Munkaczy's "Kristus paa Korset": 1 Kr. Besøg af Torvig.
22. Til Ladegaardsøen. Inde hos J. Velle.
23. Seet Paulsens Insektsamling: 50 Ø.
24. Besøg af Amund Larsen, faaet hans "Oversigt af de trondhjemske Dialekter".
25. Atter i Tøien, intet nyt.
26. Westerns Retskrivningsordliste: 20 Ø.
27. Bad i Hygæa.
28 Ø. (besynderlig Virkning paa Hjernen).
29. A. Hovden atterkommen, maatte faa 20 Kr. Besøg af Joh. Barstad.
30. I Tøien, stor Victoriablomst. Inde hos Hansen.
31 Faaet: Ludvig Holberg, af L. Daae. Helbred i denne Maaned særdeles god. Veiret vexlende; meget Regn og ikke stor Varme.
 
September
1. Faaet: Norske Digtere (5. H.).
2. Plan til "Rettleiding".
3. Paa Kampen og i Tøien. Besøg af O. Sommer. Universitets-Bibliotheks Aarbog for 1885: 2 Kr.
5. Besøg af Belsheim. Velle ikke hjemme.
6. Atter Regnveir.
7. Besøg af Unger.
8. Til Udsigten paa Kampen.
9. Begyndt Reenskrivning af "Rettleiding".
10. Hjernesvaghed (Glemsel).
12. Megen Blæst.
13. Besøg af Sauerwein og Hr. Næss.
14. I Tøien (Knop).
15. Ondt for Brystet.
16. Koldere Veir.
17. For Nyt Tidsskrift (2. Halv.): 6 Kr.
18. Nyt Brev om Kruptadia.
19. I Tøien og hos Schübeler, siden hos Belsheim. Koldt.
20. Ondt for Brystet og usædvanlig frostig. Faaet: Forfatter-Lexikon (14. H.).
21. Svagelig.
22. Friskere.
23. Faaet: Norske Digtere, 6. og 7. [H.]
24. Kjøligt.
25. Besøg af Mehl.
26. Tørt og koldt.
27. Besøg af I. Bøhn. Inde hos Hansen.
28. Mildt.
29. Faaet Historisk Tidsskrift (5,3), betalt 4 Kr. Nyt Tiggerbrev fra Hammerstein, Iversen: 17. Møllergaden: 30. Gundersen: 20. Forhen i Tøien.
30. Seet den hidkommende engelske Escadre. Prægtigt Veir. Besøg af A. Hovden. De sidste Dage mildere Veir og tildeels meget vakkert. Helbred god, dog et Par Gange Anfald af Brystsvaghed, ogsaa Mindelser af Naarisla.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Arnold Rørholt (1842-1915), overlærar.
- Ole Skar (1842-99), fargar på Lillehammer (bror til Johannes og Matias S.).
- Nils J. Gregersen: «Fortællinger og skisser», Kra. 1886.
- Marius Selmer (1833-1916), skogdirektør.
- Hola] der budde Karl og Johanne Fagerhol (sjå merknader til Br. nr. 332).
- Anders Rasmusson Steinnes (1841-1936, sjå merknader til Br. nr. 336).
- Rasmus Sivertson Hovden (Steinnes), (sjå merknader til Br. nr. 336).
- Steinar Knutson Osborg (Bugen) (1828-1943), bonde i Ørsta.
- Ivar Albrigtson Hovden (1828-1901), bonde i Ytre-Hovden, Ørsta (bror til Simon Hovden).
- Eindride Ingebrigtson Engeset, bonde på Sporstøyl i Ørsta, budde sistpå i Indre-Hovden («Endre-plassen»), ikkje langt frå Åsen-garden.
- Marta Knutsdtr. Hovden (1862-1943), frå Indre-Hovden.
- Marta Aasen] truleg Marte Jonsdtr. Aasen, gift med Andreas Kvamen (sjå merknader til Br. nr. 332).
- Berte Rasmusdtr. Hovden (frå Engeset, sjå merknader til Br. nr. 336), gift med den førnemnde Rasmus Sivertson Steinnes.
- Thomas Michell: «History of the Scottish expedition to Norway 1612», Lond. 1886 (767).
- Ernst F. Eckhoff: «Det tusindaarige Rige», Bg. 1886 (1146).
- Y. Nielsen: «Stormagternes Forhold til Norge», Chra. 1886 (633).
- Laurits M.Foss] sjå brev frå Foss.
- Telegram] 5. aug. 1886, frå [Lasse] Trædal, adr. Rakkestad: «Maalskulen ved Alvheim Høgskule sender Deg Helsing og tusinde Tak for Ditt store Arbeid for Fedrelandet.»
- «Öregrund og Östhammar», komedie, spela av C. J. Fröbergs svenske teaterselskap, som sksp. i stykket gjesta August Warberg og Henrik Klausen.
- Henr. Clausen] må vera Henrik Klausen (1844-1907), frå Kopervik, sksp. ved Kra. norske Teater, seinare sksp. m. a. ved Kra. Teater.
- Paulsens Insektsamling] Øvre Slottsgt. 12 b. Lysin­gane opplyser ikkje kven Paulsen er, men han er kanskje identisk med den C. Paulsen som i 1888 på Tivoli syner fram «en stor Samling af pragtfulde Dyr fra alle Zoner».
- Amund B. Larsen (1849-1928), dialektgranskar, dr. philos.
- «Oversigt over de trondhjemske dialekters slægtskabsforhold», Trh. 1885 (287).
- Aug. Western: «Norske retskrivnings-ordlister», Kra. 1886.
- L. Daae: «L. Holberg», Kra. 1886 (1578).
- Nyt Brev] sjå dagbok 4.11.1882, med merknad.
- Georg Hammerstein (f. 1817), litterat. Det ligg fleire brev frå han i I. Aa.s samlingar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009