1885 januar-mars

Januar
1. Mildt Veir. Besøg af Tilla. Askers Salon (Juanita).
2. Optegn.
3. Brev fra P. Nupen.
4. Søgt Velle og Belsheim. Nyt No. af Fædrelandsvennen. Flora Salon.
5. Inde hos Hansen.
6. Lysere Veir. Ordning af Optegn. Ondt i venstre Skulder. Asbjørnsen død.
7. Sølvbryllupsgaverne hos Hals. Flora Salon.
8. Besøg af Hovden.
9. Besøg af Belsheim.
11. En Uveirsdag med Storm og Sneedrev. Inde hos Joh. Velle.
12. Endda Storm og Sneefog med større Kulde. Faaet Sars Tidsskrift (8). Lys: 80.
13. I Sparebanken (10 683). Til A. Hovden 10 Kr.
14. Vedvarende Kulde.
15. Med i Følget ved Asbjørnsens Begravelse. Stille Veir.
16. Emne til Beretning. Flora Salon.
17. Mignon (Text): 50.
18. Hos Belsheim. Askers Salon.
19. Møde i Klubben (Royal).
20. Besøg af Unger.
21. Stor Kulde.
22. Vedvarende Kulde.
23. Klingenberg Theater: Den skjønne Helene.
24. Stigende Kulde. Beretning.
25. Samme Veir.
26. Lidt mildere. Fortsat Beretning. Inde hos Hansen.
27. Sluttet og leveret Beretningen. Siden hos Unger.
28. Besøg af M. Aarflot. Klingenberg, i Florasalonen.
29. Besøg af Ross. Brev fra Ivar Melsæt. I Zahlkassen 1750 (Bh. forhen 775).
30. SvensktSkämtlynne (11): 50. A. Hovden atter faaet 20 Kr. Jakobsen: 20 + 10. Grand: 40. Stivhed i Halsen.
31. Omslag i Veiret, Regn. Vertinden for Maaneden 88 Kr. Logen: 20. Skøyen: 20. Gravesen: 17. Nogen Stivhed i Nakken (Gigt). Ofte Hoste. De to sidste Uger stærk Kulde.
 
Februar
1. Slud og slemt Føre. Besøg af Lie (fra Hareid).
2. Besøg af Belsheim. Regn og Uføre.
3. Besøg af M. Moe.
4. Regn og Uføre.
5. I Markedet, en Klædekurv 4 Kr.
6. Askers Salon.
7. Endda Regn og Søle. Brydd af Hoste. Besøg af Ross.
8. I Tref. Kirke: Prof. Scheele.
9. Inde hos Hansen.
10. Eftersyn af Vidsteens Oplysninger. Tørt Veir.
11. Fritzners Ordbog (5 H.): 1,50. Florasalonen.
12. M. Skar: Om Skolens Udvikling: 2,25. Frich's Klas Omnstav: 1,25. Omvøling paa en Regnhat: 1,20.
13. Brev fra O. Five. Slud. Til galne Md. Isaksen: 5 Kr. Ihle 17,10.
14. Besøg af Kjennerud, siden Refsum, siden Reiakvam, som atter fik 25 Kr. Carmen (Text): 50 Ø. Endelig lyst Veir og Solskin.
15. Besøg af Aarflot.
16. Hoste og ondt for Brystet. Koldere Veir.
17. Atter Aarflot.
18. Skarp Luft og Kulde. HotelBristol (Tyrolersang).
19. Atter Aarflot (om Frimanns Mindedigt). Sneefald.
20. Hos Unger (om et Møde). Besøg af Henrik Daae. Florasalonen. Stor Kulde.
21. Hos Ross. Besøg af Aarflot og Henrik Daae.
22. Barsk Vind. Askers Salon.
23. Mildere.
24. Tøveir.
25. Faaet Vidsteens Oplysninger om Vossemaalet.
26. Anbefaling for Hr. Vidsteen. Kongen hidkommen.
27. Besøg af Aarflot, siden Ross og A. Hovden, som atter fik 25 Kr. En fattig Kjerring 1 Kr. Florasalonen. For Dagbladet (1. Halv.): 6 Kr.
28. Regn og Bløde. Maaneden for en stor Deel Læveir, Regn og Søle.
 
Marts
1. Læveir.
2. Optegnelser. Solskinsveir.
4. Florasalonen (med A. Hovden).
5. Atter Forsøg med "Bidrag". En Tigger: 1 Kr.
6. Galne Md. Heyerdal atter 5 Kr. Hr. Cules: 2. En anden Tigger: 1 Kr. Central: 30. Ruud: 1,60. Tekniken: 40.
7. Dagbog for Norge 1884: 1 Kr. En ny Tigger 1 Kr.
8. Besøg af Stud. Heyerdahl, siden Therese, Belsheim ikke hjemme.
9. Inde hos Hansen.
10. Lidt Dagmilde.
11. Seet paa Karnevalssalen 1 Kr.
12. Smaat med Arbeidet.
13. Kongen reist.
14. I det nye Kikerthuus 1 Kr.
15. Atter Therese. Askers Salon. Flammende Nordlys.
16. Handbüchlein der Eigennamen: 4 Kr.  Malerie-Udstilling i Lunden: 50. Snedker Jensen: 5 Kr. Hostekager 1,25. Æbler: 40. Stockh. 20. Gustav: 40.
17. To tydske Kataloger. Talt med Dons.
18. Florasalonen.
19. Langt Møde hos Fritzner (om Norvegia).
20. Slud og Snee.
21. Koldere.
22. Hos Joh. Velle. Frostveir.
23. Kulde.
24. Besøg af Zwilgmeyer, ogsaa Therese. Vaskerkonens Søn 2 Kr.
25. Til den liberale Forening 1 Kr. En vanfør Mand 1 Kr.
26. Lidt i Thinget. Søleføre.
27. Besøg af Hr. Ræder.
29. Inde hos Aarflot. Besøg af Hovden og Stud. Næs.
30. Hos Unger (Franck's etym. hollandske Ordbog).
31. Endelig færdig med "Bidrag til Folkesprogets Historie". Huusvask. Maaneden for det meste mild, ofte blødt og sølet Føre. Helbred god, Hosten lettere. Til A. Hovden 20 Kr. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Tilla] ei tenestgjente hjå I. Aa.s vertinne.
- Sølvbryllupsgaverne] gjeld kongefamilien.
- Lie fra Hareid] Hans Peter Ellingson Lie (1862-1945), frå Øvrelid i Hjørungvåg, seinare overlækjar i Bergen.
- Knut Scheele (1838-1920), svensk prof. og biskop.
- M. Skard: «Hovedpunkter i skolens udvikling», Kra. 1884.
- Brev fra O. Five] datert 3. febr. 1885, der han gjer I. Aa. merk­sam på S. B. Bruns ordsamling i boka «Om Sneaasen» (sjå merknad til Br. nr. 206).
- Refsum] truleg Sigvald B. Refsum (1861-1930), c. theol. 1886, seinare kateket og prest.
- Mindedigt] Claus Fri­mann: «Sivert Aarflots Minde», nytrykk Egsæt 1885 (710).
- N.R.Bull: «Dagbog for Norge 1884», Kra. 1884.
- G. A. Saalfeld: «Deutsch-lateinisches Handbüchlein der Eigennamen», Leipzig 1885 (34).
- Snedker Jensen] Jørgen Jensen.
- Dons] truleg Waldemar Dons (1849- 1917), son til adjunkt Carl Dons (som I. Aa. kjende), hadde vore universitetsstipendiat, hadde nett halde off. førelesingar om «Katholisisme og Protestantisme».
- Ræder] kanskje Anton H. Ræder (1855-1941), seinare rektor.
- Leonhard Næss (1855-1940), frå Beian, seinare spr.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009