1883 april-juni

April
1.Vakkert Veir. Aften hos Joh. Velle i stort Selskab.
3. Paa Bibliotheket: Meddelelser fra det norske Rigsarchiv. Besøg af Bergmand Johnsen. Mildt med Søle.
4. Storms andet Foredrag.
5. Slud og Regn.
6. Besøg af Mikkelsen. Gnag efter Penge. Til Pigen ved Flytningen 5 Kr. Morgensnee.
7. Storms tredie Foredrag.
8. Hos Belsheim. Besøg af Gudjonson.
9. Atter Fru Norderud med Nodetexter. Inde hos Aarflot. Brev fra A. Hovden.
10. Besøg af M. Moe.
11. Storms 4. Foredrag. Sneefald og Søle.
12. Møde hos Fritzner (om Norvegia).
13. Paa Bibliotheket: Norske Rigsregistranter (1). Optegn. af fremmede Endelser.
14. Storms 5. Foredrag. Brev til A. Hovden. Hos Gudjonson, for Indbinding (Norske Magasin): 3 Kr. Regn.
15. Regnveir.
16. Optegn. til Navnebogen.
17. Inde hos O. Hansen.
18. Storms 6. Foredrag.
19. Fint Veir.
20. Søgt efter Ross og fl.
21. Slutningsmøde i Wergelandskommittéen. Inde hos Johannessen.
22. Besøg af Jf. Zwilgmeyer.
23. Paa Bibliotheket: De første 4 Bind af Bomare's Naturhistorie. Hos Unger laant: Norsk-IslandskeSkjalde. Fortsat Dansk-norsk Ordbog. Brev fra Jon [Ivarson] i Prestøy.
24. Klingenberg (Lystreisen til Paris). Regn.
25. Storms 8. Foredrag.
26. Øiensvaghed.
27. Hos Unger.
28. Storms 9. Foredrag.
29. Besøg af Belsheim. Vakker Dag.
30. I Arbeidersamfundet hørt en Tale af Oftedal. I sidste Deel af Maaneden særdeles vakkert Veir. 
 
Mai
1.Klingenberg (Cendrillon).
2. Storms 10. Foredrag. Besøg af Jf. Zwilgmeyer. Koldt Veir.
3. Inde hos Aarflot.
4. Faaet: Forhandl. i andet Filologmøde: 2 Kr.
5. Storms 11. Foredrag. Kirkekoncert (Bach's Jule-Oratorium).
6. I Grønlands Kirke: Welhaven.
7. Fortsat Anlæg til Dansk-norsk Ordbog.
8. Atter Fru Norderud. Inde hos Hansen.
9. Færdig med Bogstav S.
10. En rigtig Regndag. Optegn. af Bomare. Faaet: Markus Evangeliumog [O. Vik:] Bjørn Berge.
11. Paa Biblioth. de sidste Bind af Bomare. Besøg af Aarflot.
12. Grødeveir.
13. (Pintse). I Katholsken: Wang.
14. Hos Ross. Stærk Lynild med Torden.
15. Faaet: Jahresbericht fürgerm. Philologie, bet. 8 Kr.
16. Storms sidste Foredrag. Besøg af Blix. Første Hæggeblomster. Godt Vaarveir.
17. Musik, Fanetog o.s.v.
18. Besøg af Blix.
19. Besøg af Aall (3 Bøger med Primstav). Lidt Regn.
20. Besøg af Jf. Zwilgmeyer og Broderen.
21. Billeder af Dresdner Gallerie: 15 s. Noget Krim med Hark og Hoste.
23. Besøg af Blix. Optegn. af Bomare. Herligt Veir, Pragt af Hæggeblomster.
25. Knudsens Blandkorn (II): 1 Kr.
26. Færdig med T.
27. I Slotskapellet Provst Bugge.
28. Paa Biblioth. Kuhn's Zeitschrift, 26. Bind. Besøg af Fritzner. Inde hos O. Hansen.
29. Aarsmøde i detNorske Samlag.
30. Godt og varmt.
31. Extrahefte af Sars' Tidsskrift. Klingenberg med O. Sommer (Cendrillon). I sidste Tid ypperligt Veir. Endda Hark og Hoste. 
 
Juni
Til Vertinden 88 Kr. To Par Hoser: 6 Kr. Besøg af en vis Gaarder med Gnag efter Penge. Besøg af Aarflot og Kone, siden Gudjonson, betalt ham for Indbinding 2 Kr, 20 (før 1 Kr, altsaa 3,20). Fuldt Løv og høit Græs. Rauneblomster vise sig; Hæggen afblomstret.
2. Optegnelser.
3. I Missionshuset, engelsk Præken. Siden i Tøien og hos Belsheim.
4. Til Hølaas med en Notits om Navnet Fandrem. Varmt Veir.
5. Færdig med U.
6. Langt Møde med Fritzner (Norvegia).
7. Koldere Veir.
8. Besøg af Zwilgmeyer. Brev fra Jul. Gude.
9. Konceptpapir: 8. Regnveir
10. Hos Sexe.
12. Regn og Torden.
13. Sygelig af Tyngsel og Krim. Besøg af Væringsaasen, siden Barstad.
14. Færdig med V. Friskere. Brevkort fra J. Storm.
15. Færdig med Y. To Gange hos Joh. Storm, forgjæves.
16. Udstillingen aabnet. Usædvanlig Regn.
17. Besøg af Himle og Killand, siden Gudjonson. Regn. Hoste.
18. Paa Bibliotheket: Kuhn, 25. Bind. Regn.
19. Færdig med Ø (altsaa hele Udkastet).
21. Forgjæves søgt Ross. Langt Besøg af Blix.
22. Paa Bibliotheket: Germania, 26. Bind. Øiensvaghed og Skryde.
23. Aarsmøde i Dialektforeningen, ingen Samling. Vakkert Veir. Brisinger ved Søen.
24. I Johanneskirken: Kand. Olsen. Siden hos Aarflot.
25. Brev til Jul. Gude.
26. Regnveir.
27. Talt med Asbjørnsen og fl.
28. Aarflot reist.
29. Paa Biblioth. med Germania. Faaet Berghaus 20. Hefte 1 Kr. 50.
30. Talt med Rygh, faaet hans Afhandling om Gaardsnavne. Forgjæves søgt Blix. Varmt Veir. Kluges Ordbog (5): 1,50. Maanedens Veir fortræffeligt. Rigelig Regn og for det meste varmt. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Meddelelser fra det norske Rigsarchiv», Chra. 1865-70.
- «Norske Rigs-Registranter», 1-12, Chra. 1861-91.
- Valmont de Bomare: «Den almindelige Naturhistorie i Form af et Dictionaire», 1-8, omsett og revidert av Hans v. Aphelen, Kbh. 1761-70.
- Guðmundur Þorláksson: «Udsigt over de norsk-islandske Skjalde», Kbh. 1882.
- Lars Oftedal (1838-1900), prest i Stavanger, religiøs agitator, stm., seinare redaktør.
- «Forhandlinger paa det andet nordiske Filologmøde i Kra. den 10.-13. Aug. 1881», utg. ved G. Storm, Kra. 1883 (16).
- Oddm. Vik: «Bjørn Berge», Kra. 1883 (1370).
- Erik Albert Wang (1859-1913), katolsk prest i Oslo.
- Ludvig D. Zwilgmeyer (1855-1910), seinare prest og stm.
- Bugge] truleg Søren B. Bugge.
- Himle] truleg Arn­finn Himle (f. 1854) eller Torstein Himle (f. 1857), begge frå Voss, lærarar i Hjelmeland.
- O. Rygh: «Oplysninger til trondhjemske Gaardsnavne», Trh. 1882-93 (32-33).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009