1882 oktober-desember

Oktober
1. Vakker Dag.
3. Langvarigt Regn.
4. Endda saar i Ansigtet.
6. Færdig med R. En Fattig 1 Kr.
7. Mere kjøligt.
8. I Tref. Kirke: Gjerløw.
10. Mørkt Veir.
11. Tiggerbreve.
12. Regn.
13. En Bazar i Studentersamfundet.
14. Mindelser af Naarisla.
15. Besøg af Hovden og Lavvig [!]. Inde hos J. Velle.
16. Naarisla.
17. Paa Biblioth. med Jahrbuch &c., intet faaet.
18. Søgt Unger. Besøg af Belsheim. Talt med Garborg. Noget koldt.
19. Valgdag. Besøg af Hovden .
20. Regn og Mørke.
21. Samme Veir.
22. Tørrere.
23. Inde hos Hansen. Ogsaa hos Skomageren.
24. Besøg af Oddmund Vik med et Manuskript.
25. Besøg af Unger. Atter et usædvanligt Regnskyl.
26. Faaet: Brev til Romerne (i Landsmaal) og Fraa 1789-1815. Betalt Hollandsk Ordbog og Grammatik med Kr. 14,50. Eftersyn af Vik's Skrift. Besøg af Belsheim.
27. Til Unger med Vik's Skrift. Første Frostnat.
28. Hos Uhrmageren. Notits fra Malling om Navnebogen. Overladt A. Hovden 20 Kr.
29. Koncert paa Fæstningen af Svensker. Regn og Storm.
30. Papir og Convolutter.
31. Maaneden meget regnfuld, men ikke meget kold.
 
November
1.Brev til Hr. Gude i Frosten. Vertinden for f. M. 88 Kr.
2. Hos Unger.
3. Fuldmægtig Aall laant Jensens Glosebog. London Almanack: 1 Kr.
4. Atterfaaet Jensens Glosebog. Langt Besøg af Odm. Vik. Forsoling af Sko. Til Lorents for Indbinding (Æventyr &c.): 1 Kr. Færdig med Sn (i Ordb.). Brev fra Rolland (fransk). Usædvanligt Regn.
5. I Garnisonskirken: Horn. Hos Belsheim. Brev fra P. Nupen.
6. Besøg af Blix (med Markus).
7. Oversyn af Markus.
8. Atter Brev fra J. Gude. Besøg af Odm. Vik. Skylregn med Snee i Høiden.
10. Inde hos Hansen. Besøg af Blix.
11. Koldt.
12. Gaaet forgjæves til Kirken og Theatret.
13. I Mallings Boghandel. Møde med Blix (om Markus).
14. Hos Damm med Bøger. Større Kulde.
15. Gaaet om Kirken paa Kampen. Besøg af Blix.
16. Atter Møde med Blix.
17. Nyt Tidsskrift, 5. Hefte. Atter Blix. Ordning af Papirer.
18. Samlagsmøde i Revisionssalen.
19. Nordenvind og Smaasnee. Stærk Tandværk om Natten. I Theatret: Vore Koner. Forhen til Vartdal overladt 5 Kr.
20. Lidt Snee. Møde med Blix.
21. Hos Schøyen (Kapsler). Talt med Væringsaasen. Møde med Blix.
22. Bogkatalog fra Dufossé (Paris). Atter Blix. Sneefald.
23. Optegn. af Tyvevisen. Fortsat med Blix.
24. Faaet: Norsk Befolkningsstatistik (C. 1). Snee. Langt Møde med Blix. Tigger Tane 1 Kr.
26. Klingenberg: Konge for en Dag.
27. Hos Damm med 3 Bøger. Møde med Blix. Overladt A. Hovden atter 20 Kr.
29. Smaasnee.
30. Faaet Jahresbericht für germ. Philologie (III): 8 Kr., og Ibsens Folkefiende: 2,75. Møde med Blix. Hidtil kun liden Kulde, saa imellom 2 og 5 Gr.
 
Desember
1. Til Vertinden for f. M. 88 Kr. Møde med Blix. Brev fra Ivar Melseth.
2. Optegn. af Størdals Beskrivelse (Rachløw).
3. Klingenberg: Rosenkind.
4. Meget plaget af Frost. Til Lorents for Indheftning (Fraa By og Bygd, m. m.): 33 s.
5. Hos Drolsum med Størdals Beskrivelse og Tyvevisen fra Ranen.
6. Vedvarende Kulde. Møde med Blix.
7. Større Kulde (10 Gr.). Atter fortsat med Blix.
8. Faaet Nielsens Norges Historie efter 1814 (3). Kronik's Tre aandelige Sange: 2 Kr. Inde hos Hansen.
9. Et Halsplagg 4 Kr.
10. Hos Hølaas.
11. Hos Johannesen.
12. Til Vartdal laant 1 Kr. Møde med Blix.
13. Mildere Veir.
14. Atter Blix.
15. Besøg af Lavvig og Støylen. Langt Møde med Blix.
16. I Zahlkammeret vexlet. London New's Julenummer: 1 Kr.
17. Stor Kulde (11 Gr.). Besøg af J. Barstad.
18. Mildere. Møde med Blix.
19. Atter med Blix.
20. Langt Møde med Blix. Sneeveir.
21. Atter langt Møde.
22. Sidste Møde om Markus med Blix. Faaet Lundell's "Norskt Språk". Svigermama: 75 Ø. Til A. Hovden 10 Kr.
23. Atter mildt med blødt Føre. Avispigen 1 Kr.
24. Snee og Slud. Svide i høgre Røyr. Til Pigen 5 Kr. Aften hjemme.
25. I Kirken: Essendrup. Aften hos Zwilgmeyer.
26. Friskere. Læsning.
27. Forgjæves søgt Belsheim. Stor Kulde.
28. Ordning af Aarets Optegnelser. Ikke ganske frisk.
29. Fortsat Optegnelser.
30. Usædvanlig stort Sneefog.
31. Større Kulde. Maaneden meget kold, dog kun faa Dage stor Kulde. Ingen Iis paa Søen, og liden Snee indtil den 30. Helbreden nogenledes god, kun meget plaget af Frost. Lidet udrettet for Mørke og svagt Syn.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Ragnvald Gjerløw (1853-1936), skulestyrar på Hauges Minde, seinare prest.
- Lavvig] Johannes Lavik (1856-1929), frå Hosanger, c. mag., bladstyrar.
- Oddmund Vik (1858-1930), frå Øystese, lærar, seinare fylkesmann, stm. og statsråd.
- [S. Schjøtt:] «Fraa 1789 til 1815», Kra. 1882 (671).
- Koncert paa Fæstningen] av «Den svenska Sångar-Qvintetten» (songarar: H. Lutteman, C. Smith, E. Schill og E. Ödlund).
- Diderik M. Aall (1852-89), inspektør ved Kra. Kunstforening, var spesialist på primstavar, og har late etter seg store samlingar om dette emnet (no på Norsk Folkemuseum). Om vitjinga hans hjå I. Aa. sjå hans eiga framstelling i «By og bygd», Oslo 1946.
- Brev fra Rolland] I hektografert rundskriv (datert Aunay par Auneau 1. nov. 1882) melder Eugène Rolland om eit nytt tidskrift, «Κρυπτάδια », som han vil gje ut.
- Det kom ut med titelen: «Κρυπτάδια» (Kruptadia), recuil de documents pour servir à 1'etude des traditions populaires», Heilbronn 1883-88, Paris 1898-1905.
- Erik F. B. Horn (1829-99), garnisonsprest i Oslo, dr. philos.
- E. Dufossé, Paris, antikvarbokhandlar.
- «Befolkningsstatistik», Kra. 1876 (850).
- Niels S. Chronich: «Tre aandelige Sange», Chra. 1882 (1165).
- J. A. Lundell: «Norskt språk», Sth. 1882 (263).
- W.Larsen: «Hvor er Svigermama», Chra. 1882 (1324).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009