1882 april-juni

April
1. Til Vertinden for f. M. 96 Kr. I Zahlkassen. Svag i Øinene. Eftersyn af Bh. (Ialt 1725).
2. Besøg af Belsheim og Gudjonson. Gigt i høire Fod.
3. Tilstede ved Jørgen Moes Begravelse. Meget Folk.
4. Unger ikke hjemme.
5. Sluttet Optegn. af Absalon Pederson.Overladt A. Hovden 10 Kr. Andresen med A. Hovden.
6. Solglimt Kl. 9. Vaarveir, grønne Knoppe, Leirfivel.
7. Til Frogner; mødt Asbjørnsen, siden Ross. Besøg af Belsheim.
8. Hos Dybwad: Kalila og Dimna: 1 Kr.
9. (Paaske). I Jonskirken: Hesselberg.
10. Hos Aarflot. Kjøligt.
11. Faaet: Vinjes Skrifter (1). Snee og Frost. Saare Tænder.
12. Paa Bibl. med Raumers Geschichte. Citroner. Koldt.
13. Indbinding paa Diplomatariet (9 og 10). Paa Biblioth. Scherer: Zur Geschichte der deutschen Sprache. Besøg af Kand. Petersen. Overladt Aarflot 800 Kr. til Voldens Sparebank.
15. Optegn. af Sturlunga. Sneefald.
16. Besøg af Belsheim. Kulde.
17. Kulde.
18. Aarsmøde i Norske Samlag. Stærk Forkjølelse.
19. Til Oplysningsselskabet 4 Kr. Atter Sneefald.
20. Syg af Krim. Regn.
21. Ordning af Ordsprog i G. N. Mildere.
22. God Solvarme.
23. I Folketheatret: Webb og Trotters Marionetspil. Regn.
24. Register af Ordsprog i G. N.
25. Vedholdt med Registeret.
26. Møde i Dialektforeningen (kaldet Norvegia).
27. Hos Unger.
28. Vexling i Kreditkassen. Klingenberg (Den lille Hertug).
29. Faaet Sars' Tidsskrift (2). Regn.
30. Besøg af Hans Hovden. Mildere Luft, meget grønt, halvt Løv paa Smaatræerne.
 
Mai
1. Vedholdt Register af Ordsprog i G. N. Tordenveir og kjøligt.
2. Hos Damm med 6 Bøger. Besøg af Hølaas og M. Skar. Senere Bjørdal og Abelsted, som atter maatte faa 10 Kr.
3. Besøg af Skar og Belsheim.
4. Paa Bibliotheket: Zeitschrift für Deutsches Alterthum (Haupt), 18. Bind. Atter M. Skar. Brev fra Præsten Plahte i Tysvær om Navnet Agvaldsnæs.
5. Besøg af Aarflot. Regndag.
7. Besøg af Gudjonson.
8. Oversyn af Skars Johannes Breve.
9. Møde i Dialektforeningen. Besøg af Ross.
11. Besøg af Belsheim, siden Aarflot. Oversyn af Belsheims Lukas (1).
12. Studering paa Navne. Regn.
13. Besøg af Unger. Aarsmøde i Dialektforeningen. Schriftsteller-Lexikon: 7 Kr. 50. Hæggen begyndt at blomstre.
14. Besøg af Aarflot (med et Manuskript), siden hos ham.
15. Besøg af M. Skar, siden Blix. Brev til Plahte i Tysvær. Lexikon der Weltgeschichte: 7 Kr. Indbinding paa Mau (2), Körte, Simrock, Binder og Norske Ordsprog: 5,80.
16. Ordning af Optegn.
17. Solformørkelsen noget utydelig. Megen Stads for Dagen; ikke været med.
18. Varm Sol. Ondt i Tænderne.
19. Paa Bibliotheket: Haupt (Z. f. deutsches Alterthum), 20. Bind.
21. I Tøien. Besøg af Aarflot. Hæggeblomster.
22. Atter Aarflot. Hos O. Hansen. Optegn. til Oversættelsen af Lukas.
24. Besøg af Belsheim. Klingenberg (Sjøkadetten).
25. Paa Bibliotheket: Paul und Braune, 7. B. (1880).
26. Udfyldning i Ordsprog af G. N.
27. Kjøligere Veir.
28. (Pintse.) I Kirken: Tandberg, til Afsked. Besøg af Aarflot.
29. Ypperligt Vaarveir.
30. Udfyldning.
31. Sluttet Udfyldning i G. N. Ordsprog. Tykjer med Aarflot. En Haglskur. Hidtil herligt Vaarveir; fuldt Løv og høit Græs. Hæggen afblomstret. Raunen blomstrende. Engen gul af Løvetand.
 
Juni
1. Atter Dansk-norsk Ordbog (ude i Bogstav F). Besøg af Blix. Vedvarende Skryde, ogsaa ondt i Tænderne. Til Vertinden for f. M. 88 Kr.
2. Brev fra Winter-Hjelm (om Portræt). En Skuespiller Krohn 5 Kr. Dykkerens Datter 1 Kr.
3. Varmt Veir.
4. Hos J. Velle.
5. Inde hos Hansen.
6. Besøg af Jf. Vedøe, siden Blix og Rønneberg. 19. Hefte af Haandlexikon. Stas i Byen for Kongens Sølvbryllup.
7. Besøg af Aarflot, faaet Odelsbonden om Grundloven, og 5 Expl. af Sdm. Grammatik.
8. Tordenveir.
9. Faaet: Historisk Tidsskrift (4,1) og Norges Historie i 1814 (1,3); betalt 4 Kr. Færdig med G i Udkast. Svaneunger udkomne.
10. Tordenveir og Skylregn. Talt med Winter-Hjelm. Til A. Hovden atter 20 Kr.
11. Besøg af Belsheim.
12. Paa Bibliotheket: Haupts Zeitschrift, 21. og 22. Bind. Langt Besøg af Gudjonson. Vedholdende Regn.
13. Klart og kjøligt.
14. Besøg af Ross.
15. Regn.
16. Hos Revisor Johnsen tre Hefter (15, 16, 17) af Haandlexikon.
17. Kjøligt Veir.
18. Besøg af Noreen, siden Aarflot. (Til Noreen: Ordsprog og Sdm. Grammatik.)
19. Kongen hidkommen.
20. Færdig med H. Klingenberg (Boccaccio). Regn og Bløde.
21. Thinget sluttet.
22. Sol i Værelset Kl. 6 1/4. Varmt og vakkert. Øiensvaghed. 23. Paa Biblioth. Haupt's [Zeitschrift],
23. Bind, og Höpfner's [Zeitschrift] 13. B. Besøg af Belsheim. Skyet Veir; nogle Brisinger ved Fjorden.
24. Varmere. Færdig med J .
25. I Tøien. Besøg af Gudjonson. Meget varmt.
26. Første Søbad. Stor Varme .Skatteseddel kommen.
28. Faaet N. Diplomatarium (XI,l): 6 Kr. Meget varmt.
29. Ondt i Tænderne. Kjøligt.
30. Stor Værk i Tænderne. Besøg af Støylen. Godt Voxterveir; nogle Dage stor Varme. Helbreden god, saanærsom Skryde og nogen Tandværk.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Bidpai: «Kalila», Chra. 1880 (1558).
- A. O. Vinje: «Skrifter i Utval», 1-6, Kra. 1882-90 (1371-76).
- Wilh. Scherer: «Zur Geschichte der deutschen Sprache», Berl. 1868.
- Kand. Pettersen] truleg Hjalmar Pettersen.
- C. Webb og C. Trotter, direktørar for eit amerikansk marionett-teater (musikkdirektøren heitte Frank Fowler). Dei hadde fleire framsyningar.
- Hans Nikolai Simonson Hovde (1861 -1929) frå Ørsta, c. med. 1890, seinare lækjar i Amerika.
- Franz Bornmüller: «Biographisches Schriftsteller-Lexikon der Gegenwart», Lpz. 1882 (1628).
- K. Hermann: «Lexikon der allgemeinen Weltgeschichte», Lpz. 1882 (669).
- «Sjøkadetten», operette av F. Zell, musikk av Rich. Genée.
- Adolf Noreen (1854-1925), svensk filolog, professor.
- «Boccaccio», komisk operette av F. Zell og Rich. Genée, musikk av Fr. v. Suppé (svenske framsyningar).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009