1876 juli-september

Juli
1. Fyldning i Navneregisteret. Mikroskopglas: 54. Fremdeles Øiensvaghed.
2. Noget Regn.
3. Optegn. af Anglosaxon Chronicle (Navne).
4. Samstilling af Navne. Penner.
6. Besøg af Hølaas. Inde hos Hansen.
7. Brev fra Nielsen paa Kongsberg med et Manuskript. Siden hos Berner.
8. Faaer Chr. Vidensk. [Selskabs] Forhandl. for 1875, med Tillæg. Besøg af Unger.
9. I Tøien.
10. Atter i det statist. Kontor (Lister for Hof og Løytens Gjeld).
11. Kontoret (Aadal, Hole).
12. Kontoret (Hedrum, Bamble).
13. Slut paa Kontoret. Hølaas.
14. Tillæg til Navneregisteret. Besøg af Belsheim.
15. Faaet et Hefte af Trondhj. Vid. Skrifter (8,3). Hos Cammermeyer: Bödvarsons Lestrarbók: 1 dl ,30; Volksetymologie: 90; Alte [gute] Schwänke: 54.
16. Besøg af Belsheim.
17. Atter i det statist. Kontor (Sundal og Surendal). Inde hos Olaf Hansen.
18. Tørrøgerpibe: 105.
19. Västgötalagen: 37 1/2.
20. I Kirkedepartementet: 300 dl. Til Hr. Holm: 22 dl.
21. Navnerækker.
22. Sluttet Navneregisteret.
23. Inde hos Hølaas. Besøg af Belsheim.
24. Brev fra A. Velle. Fotografiestykke: 30.
25. Gjennemseet Munch's Navneregister. Ørestoppelse.
26. Bedre i Øret.
27. Klingenbergs Theater: Läderlappen. Laant til Hr. Holm 5 dl.
28. Studeret paa Fick's græske Navne.
29. Optegn. af Fick's græskeNavne.
30. Besøg af Belsheim.
31. Inde hos Olaf Hansen. Endda ikke fri for Hoste og Skryde, tildeels Ørestoppelse. Maanedens Veir meget tørt; i den sidste Tid mindre Varme.
 
August
1. Plan for Navnebogen. Ørestoppelse.
2. Talt med O. Sommer.
3. Besøg af O. Glosemot.
4. Besøg af Werenskiold, siden Hølaas.
5. AngelsaxiskeNavne.
6. Til Ladegaardsøen.
7. Ny Regnhat: 1 dl, 48.
8. Til Hr. Holm 17 dl (før 5).
9. Ordning af Navneled.
10. Talt med Relling.
11. Seet Petersens Malerie: 8.
12. Til de Skadelidende i Hallingdal: 2 dl.
13. Hos J. Velle. Varme.
14. Faaet et Sonntagsblatt fra Hildesheim.
15. Talt med Berner.
16. Navneled.
17. I Zahlkassen at vexle. Hølaas: Tidsnøgle 7 1/2. Stor Varme.
19. Hos Cammermeyer: Heliand: 105, Daheim-Kalender: 45. Besøg af Rise og Riste fra Sdm.
20. I Tøien.
21. Klipning. Klingenberg Theater: Rundt Jorden. (Dette Stykke gik stadigt i lang tid.)
22. Hos O. Hansen.
23. Besøg af Nygaard.
24. Koncept til Navnebogen. Kjøligt.
25. Et Brev fra O. Skøien (Hedemarken).
26. Skobod. Besøg af Rise.
27. I Tref. Kirke: Tandberg og Krog (indsat). Kjøligt.
28. Brev til O. Skøien.
29. Klingenberg Theater (med O. Sommer): Rundt Jorden. For Dagbladet (2. Halv.): 2 dl, 60.
30. Belsheim og Bjelland. Regn.
31. Besøg af Blix. De sidste Dage Regnveir; Maaneden forhen meget tør, tilsidst noget kjøligt.
 
September
1. Koncept til Navnebogen vedholdt. Hos Cammermeyer: Verhandlungen über deutsche Rechtschreibung: 75, Das neue Fermähtnis (Matthæus, Johannes): 12 + 12. Meget Regn.
2. Regnveir.
3. Hos Blix.
4. To Besøg af Musikmester Södling.
5. Hos Unger (2. H. af Grimm). Regn.
6. Besøg af Berner og fl. Regn.
7. Eftersyn i Nielsens Bog om Grækerne. Til Hr. Holm 22 dl.
8. Hørt Södlings Foredrag (Universitetet).
9. Talt med S. Bugge. Södlings andet Foredrag.
10. Hos Joh. Velle. Atter Hoste.
11. Faaet Calendar of Irish Saints: 87. Hos Berner. Et Piberør. Presning fra Trykkeriet efter Nielsens Manuskript; besluttet at reise til Kongsberg og besøge Nielsen.
12. Afreist til Kongsberg (Kl. 3 E.), kostet 1 dl, 36. Regn. (Tydskerstrand, Lysager, Høvig, Sandvigen, Hvalstad, Asker, Røken, Lier, Bragerøe, Dramn (5 1/2), Gulskogen, Mjøndal, Haugsund ( 6 1/2 ), Vestfossen, Sand, Krekling, Skollenborg.) Til Kongsberg Kl. 8. Mødt Nielsen paa Banegaarden.
13. Standset paa Kongsberg. Besøg af Nielsen. Gaaet lidt omkring. Jævnlig Regn. Aften hos Nielsen.
14. Tilbagereist. Victoria Hotel 2 dl, 18. Far til Oslo 1 dl, 36 (Skollenborg, Krekling, Darbo (vakker Birkeskov), Vestfossen, Haugsund (9 1/2) o.s.v.). Oslo Kl. 12 1/2.
15. Travlt med Nielsens Manuskript. Talt med Berner. Inde hos O. Hansen.
16. Stærkt Krim. Atter Regn. Et Microphore 1 dl, 60.
17. Hos Ross. Besøg af Størmer. Krim.
18. Hørt Foredrag af Kr. Brun: 12.
19. Hos Unger (Heiligen Lexikon). Hos Johannesen (betalt for Nielsen).
20. Optegn. af Heiligen Lexikon.
21. Faaet: Gjessings Kongesagaens Fremvæxt II (Tidsregning).
22. Besøg af Nielsen fra Kongsberg. Stræv med Korrektur.
23. Atter Korrektur.
24. Med Ross, Sars og fl. paa Bogstadveien.
25. Hos Unger (Heiligen Lexikon).
26. Faaet: Skirnir 1876, Skyrslur (1875-76), Fornbrefasafn (IV), Frjettir frá Islandi, Madur ok Kona. Korrektur. Frosset.
27. Hos Siegv. Petersen, betalt Skirnir &c.:1 dl, 60. Rugaard: Aaret og dets Maaneder: 24. Gjennemsyn af  Nielsens Bog.
28. Atter Korrektur.
29. Atter Foredrag af Kr. Brun: 12.
30. Optegn. af Heiligen Lexikon. Besøg af Belsheim. Frosset. Maanedens første Halvdeel meget regnfuld; senere Tørveir og i de sidste Dage dygtig koldt. Næste Dag Eftersyn af Bh. 469.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Anglosaxon Chronicle] «Chronicon Saxonicum», utg. ved J. Inggram, Lond. 1823.
- Th. Böðvarsson: «Lestrarbók», Kbh. 1874 (327).
- K. G. Andresen: «Über deutsche Volksetymologie», Heilbronn 1876 (401).
- Adelbert v. Keller: «Alte gute Schwänke», Heilbronn 1876 (1532).
- «Äldre Västgötalagen», utg. E. Schwartz og A. Noreen, Uppsala 1876 (376).
- Malerie] av Eilif Peterssen (1852-1928).
- Skadelidende] etter «Skrui» i Ål (sjå K. Svarteberg: «Aal bygdesoge», bd. 2, Gjøvik [1955], s. 223 f.).
- A. Hølaas: «Tidsnøgle», Kra 1876 (1643).
- «Heliand», utg. H. Rückert, Lpz. 1876 (441).
- Per Olson Riste (1845-1930), sjå dagbok, 11.7.1888, med merknad.
- Bernhard W. Krogh (1843-1922), res. kap. i Oslo, seinare spr. ymse stader.
- Bjelland] kanskje Jodne Bjelland (f. 1859), lærar i Hjelmeland, Ryfylke.
- «Verhandlungen der zur Herstellung grösserer Einigung in der deutschen Rechtschreibung berufenen Konferenz», Halle 1876 (402).
- «Das neue Fermähtnis», Lpz. 1875 (1104-05).
- Carl Erik Södling (1819-84), svensk musikkgranskar og musikkpedagog.
- [J. E. Nielsen:] «Sogor um Grækarne og Turkarne», Kra. 1876 (668).
- Heiligen Lexikon] «Vollständiges Heiligen Lexikon», utg. J. E. Stadler og F. J. Hein, Augsburg 1858-79. Sjå dagbok 8.10.1877.
- Jón Thóroddsen: «Maður og kona», Kbh. 1876.
- D. E. Rugaard: «Aaret og dets Maaneder», Kbh. 1863 (1640).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009