1842 januar-mars

Januar
1. Lidt beskadiget af et Fald. I disse Dage læst: Nogle Hefter af "Nat og Dag", Ursins Mathematik, Nials Saga, Welhavens Digte, Sveriges sista Strid, Peter Schlemils Historie, af Chamisso.
4. Lidt Sne, der kort efter blev borttagen.
11. En søvnløs, urolig Nat. Svag i Sindet.
18. reiste Provst Thoresenherfra, paa Veien til Kristiania.
31. Faaet tillaans hos Hr. Berg: Homers Iliade, oversat af Wilster, og Odysseen, oversataf Samme, samt 2 Hefter af Tidsskrift for nordisk Oldkyndighed (1. og 2.). Veiret var for det meste mildt. Ingen Sne, undtagen den 29., derimod ofte stormfuldt Veir, især den 22., 25. og 31. Læst: Ledetraad i nordisk Oldkyndighed, Sverres og Hakon Hakonsons Sagaer, af J. Aall. Skrevet Ordsamling af Almuesproget i den nordligste Deel af Bergens Stift.
 
Februar
1. Atter en stærk Storm.
14. Veiret hidtil meget mildt. Læst Odysseen og kort forhen Iliaden.
15. Faaet tilsendt fra Aarflot: Hallagers norske Ordsamling og M¸llers Afhandling om det islandske Sprogs Vigtighed.
16. en meget stærk Storm, siden igjen mildt Veir. Faaet til Læsning første Deel af Beckers Verdenshistorie.
18.-19. Atter en meget stærk Storm.
20. Stærk Regn.
28. Veiret har i denne Maaned været udmærket mildt og smukt. Kun nogle stærke Regnilinger og Storme, samt engang lidt Sne, der strax forsvandt igjen. Aaren og Hatlen blomstre, og paa enkelte Steder seer man grønt Græs at vise sig. Den sidste Uge meget tungsindig og aandssvag; det sidste Par Dage ogsaa legemlig syg. Den 27. talet med Hr. Pastor Berg. Læst: De tre første Dele af Beckers Verdenshistorie.
 
Marts
Størstedelen af denne Maaned have vi ogsaa havt et meget smukt Veir. I Begyndelsen af Maaneden fik vi engang et Snelag, der dog strax igjen forsvandt. Derimod havde vi fra den 22. til 29., altsaa just igjennem Paaskehelgen, Sne, Slud og uhyggeligt Veir. Imidlertid ender Maaneden med det for denne Vinter sædvanlige Sommer-Udseende. Fra den 25. til 28. var jeg paa Mælsæt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
 
- «Nat og Dag», 1-5, Chra. 1840-42.
- Georg F. Ursin: «Lærebog i den rene Mathematik», Kbh. 1822 (3. utg. 1835).
- J. S. Welhaven: «Digte», Chra. 1839.
- [G. H. Mel­lin:] «Sveriges sista strid», Sth. 1840.
- A. v. Chamisso: «Peter Schlemihl's Historie», Kbh. 1841.
- H. C. Thoresen var vald til stm. og var på veg til Stortinget.
- «Iliaden», 1-2, Kbh. 1830 og «Odyssen», 1-2, Kbh. 1837, omsette av Chr. Wilster.
- Chr. Thomsen: «Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed», Kbh. 1836.
- J. Aalls oms. av Sverres saga og Håkon Håkonsons saga var med i utg. hans av Snorre.
- Karl Fr. Becker: «Verdenshistorie», 1-12, Kbh. 1822-29.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009