Ei røyst som er mi (2002)

Utstillinga blei laga til Dei Nynorske Festspela 2002, då Økland var festspeldiktar, og legg vekt på mangfaldet i forfattarskapen til Økland.

Ei røyst som er mi (2002)
Einar Økland
Utstillinga inneheld mellom anna ein spesialskriven tekst der han presenterer seg sjølv og skrivinga si.

Les meir om Einar Økland på Allkunne.no.