072 Postkontoret i Stavanger, 24.9.1844

Til Stavanger Postk ontoir.
 
I Henhold til hvad jeg forhen har anmeldt, underrettes Postkont oiret herved om, at jeg nu opholder mig paa M ossige i Lye Pr æstegjeld og er tænkt at blive her til det omtalte Brev fra Trondhjem indløber. Dersom det skulde blive nødvendigt at jeg selv maatte indfinde mig for [at] modtage bemeldte Brev, maa jeg anmode om at faae en Underretning om samme.
 
[Mossige 24. 9. 1844.]
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
 indløber. {Jeg er bestemt at indfinde mig i Byen for at modtage bemeldte Brev naar jeg kunde faae vide naar samme var ankommet.} Dersom ...
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008