074 Postkontoret i Stavanger, 21.10.1844

Til Stavanger Postcontoir.
 
Det til mig bestemte Brev fra Trondhj em med indlagte 75 Spd, afsendt fra Trondhj em den 3die dennes, er af mig modtaget hvilket herved tilstaaes.
 
Postkontorets Tilgodehavende i Anledning af bemeldte Brev bliver efter Paategning herved oversendt med 14 b .
 
[Mossige 21. 10. 1844.]
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, saman med ein stuttare utforma kladd på same arket: «Jeg skylder herved at tilstaae, at jeg har modtaget det til mig bestemte Brev med indlagde 75 Spd. afsendt fra Trondhjem den 3die i denne Maaned.»
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008