080 Andreas Faye, [15.1.]1845

Det norske vokalsystem
 
 
1.
Hule men ikke
skarpe Lyde
2.
Hule og noget
skarpe Lyde  
3.
Skarpe men ikke 
hule Lyde
Bred Grændsevokal 
Bred Mellemlyd
Middelvokal  
Smal Mellemlyd  
Smal Grændsevokal
Diftong
aa
ò 
o
ù
ú
-au
-a
ø
ø
y
-øi
æ
è
e
ì
i
-ei
                                                                                                             
Exempler
1. Af Almuesproget
 
Baare 
bòre  
Bor (Bord) 
Bùr (Foster) 
Bur (Buur)
2
La (Stabel)
Løe (en Lade) 
løe (opstable)
Lykjel (Nøgel)
lyge (lyve)
 3
Læte (Lyd)
Lète (Ladhed)
let (lod)
Lìt (Farve)
Lit (Tillid)
Staal
stòlen (stjaalen) 
Stol   
Lùt (Deel)
Lut (Lud)
fare, v. n. 
Fjøre (Strandbred) 
føre, v. a. 
fỳre (for) 
fyre, v. n.
Vær (Værdie)
vère (være)
ven (smuk)
Vìn (Ven)
Vin (Viin)
                                                                                     
 
                                                 
2. Af Skriftsproget
 
1. 
Staal  
Stolpe 
Stol   
Hul, n 
hule, v. a.
2.
Sax  
Øxe  
Øg 
Byg 
ryge 
3.
Hæl
heller
heel
til
Piil
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:                                                                       
Orig. i RAO saman med Br. nr. 79.
 
Om vokalane jfr. FG § 12 § 27, serleg § 27 der I. Aa. har ei liknande oppstelling. Som eit laust innlegg i Andreas Faye: «Norsk Ordbog. Udkast» (jfr. ovanfor) ligg eit utkast til «[Det norske] Vokalsystem», som òg er skrive av Ivar Aasen. Utkastet er ikkje så fullstendig som den ferdig utforma teksta, og svarar til teksta i [den øvste tabellen her].
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008