122 Vitskapsselskapet, 16.10.1849

Idet jeg herved oversender en Tilstaaelse for de modtagne Penge, maa jeg bede om Undskyldning for at jeg har forsømt at opgive min Adresse. Det har imidlertid ikke været til nogen Uleilighed, da nemlig Postbudene her paa Stedet have i denne Henseende været vel underrettede. Min Adresse er fremdeles: Bogbinder Sauerzapfs ( forhen Maler Hesselbergs) Gaard i Øvre Slotsgade, No 5.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, omframt samsvarande avskrift i Kopibok under nr. 47 b.
 
Christian Friederich Rudolph Sauerzapff (18121897) tysk bokbindarsvein som den 28. nov. 1845 får borgarskap i Oslo, var seinare bokbindar for UB.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008