195 Hansine Menne, 7.3.1856

Til Hansine Menne.
 
Ifald jeg have skal den Ære
at komme med et Ønske frem,
saa skal da det mit Ønske være:
Gid Lykken altid følge Dem
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd saman med Br. nr. 196, omframt kladd saman med Br. nr. 182 og Br. nr. 199, som og inneheld ei onnor forming som er «Kasseret»: «Med bare Ønsker er ingen tjent, / det er kun en ringe Gave; / men naar et Ønske er ærlig meent, / og intet bedre vi have: / saa er dog Ønsket ei uden Værd; / mit Ønske derfor skal være: / Gid Lykken følge paa al Deres Færd / med Glæde og megen Ære.» 
 
- Hansine Menne er kanskje identisk med H. Menne som i 1861 dreiv eit leigebibliotek i Kirkegt. 18.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008