199 Stambokvers til Ole Sommer, 15.4.1856

Naar man seer en Stund paa Verden
bliver man omsider kjed.
Er den stundom god, saa er den
ogsaa stundom slem og led.
Men hvor slem end Verden findes,
noget dog tilbyder den,
som vi tidt og ofte mindes
og vil gjerne see igjen.
Og blandt Minderne jeg kjender
ett, som frem for alt er kjært:
Det er Mindet om de Venner,
som vi har at kjende lært.
                                Til O. Sommer.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, saman med kladd til Br. nr. 182 og Br. nr. 195.
 
- Ole Sommer (jfr. merknad til Br. nr. 95) var I. Aa.s husvert i Trh., som I. Aa. seinare gjesta når han var i Trh.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008