202 Påskrift i "Norske Ordsprog", 4.6.1856

Til
Det Kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem
fra Udgiveren.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Påskrift i NOrdspr 1856 i biblioteket åt VS, Trh.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008