224 Løytnant Møller, 9.10.1858

Til Hr. Leutn. Møller.
 
Paa Opfordring meddeles herved, at jeg troer, at Udtrykket "de almindelige Onnetider" maa forstaaes om den Tid, som almindeligviis behøves til Udsæd og Indhøstning af Jordens Afgrøde, altsaa til at pløie og saae, til at slaae og indbjerge Høet, og til at skjære og indbjerge Kornet, samt ogsaa til at indbjerge Poteter eller anden Afgrøde, som er af særdeles Vigtighed som NæringsmiddeI.
 
Kristiania den 9de Oktober 1858.
I. A.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- M. vitja I. Aa. den 9. okt. og «maatte faae en Forklaring af «Onnetid»
 
Uvisst kva for ein løytnant Møller det er, kanskje kavaleriløytnant Carl Conrad Møller (f. 1827), den einaste løytnant Møller som er nemnd i «Christiania Veiviser» for 1861.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008