294 Det norske Samlaget, 8.10.1869

Fråsegn om Ingvar Bøhn: "Norska Visor aat Folkehøgskular".
 
Til Bøhns Visesamling.
 
Da Bogen kun er bestemt for Folkehøiskoler, kan der vel ikke være stort at sige om Indholdet, da Samlingen vistnok er omtrent passende til sit Formaal. Men da en prentet Bog vel altid maa faae en større Udbredelse, kunde det dog anmærkes, at adskillige Læsere maaskee ville anke paa, at Indholdet er vel meget forskjelligt, da nemlig noget er af det aller lystigste og noget netop af det alvorligste Slags; der kunde saaledes være Spørgsmaal om hvorvidt aandelige Sange og Psalmer burde optages i en saadan Samling. Paa en anden Side synes jeg ellers, at Samlingen er alt for stor, og at endeel Viser godt kunde udelades, saaledes: Paal paa Haugen, Høvringsvisa, Høgskulesong, Til Kvendi, Del vil altid klaga og kyta, Gunnild og Einar og endelig: Vaart Maal.
 
Enkelte Forkortninger kunde vistnok undgaaes, især "nn" eller "n" for "han". Nogle ubekjendte Ord burde maaskee forklares, saasom "aat" for "utan", fjaag (= fjelg?) og Pistil (?).
 
Ved det Stev som slutter med Linien "som Stutehonnet paa Nordmann Fe" i et Stev fra Telemarken, skylder jeg at oplyse, at "Stutehonn" er indkommet i Landstads Visebog ved en Trykfeil, da det nemlig skulde være "Slutehonn", dvs. det ludende eller nedbøiede Horn.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd og utkast (begge utan dato). I dagboka 8. okt. 1869 står: «Til Unger med Bøhns Viser». - /Samlingen ....Formaal/ ~ [hkl ÷] - /at ad­skillige .... noget/ ~ [hkl ÷] - /ellers/ ~ ogsaa -/endelig/ ~ fornem­melig - /Ved .... Linien/ ~ [hkl ÷]
 
- Peter Ingvar Bøhn (1838-1924), cand. theol. 1867, prest og folkehøgskulelærar, gav m. a ut «Norska Visor aat Folkehøgskular», 1869 (trykt som handskrift, utg. av Det norske Samlaget). I dagboka er det 4. og 14. nov. tale om «Forhandlinger» mellom I. Aa., Bøhn og styresmenn i Det norske Samlaget om «en Visebog». Dei viser I. Aa. vil ha ut, er alle med i den prenta boka.
 
- Det norske Samlaget vart skipa 24. mars 1868, formann H. E. Berner (sjå m. a. SS 1908, s. 225 ff., 261 ff., 1918, s. 136 ff., 1919, s. 280 ff. Dr. Tid. 1868, nr. 56, N. Folkebl. nr. 13, s. 90, Dr. Blad nr. 78, «Dølen» 29. mars, «Den norske Folkeskole« 3. R. IV, s. 118, «Andvake» 1871, nr. 23, «Fram» 1872, s. 491 ff.)
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009