311 Tilskrift på kvittering frå Karolus Velle, 20.5.1872

Tilbagefaaet.
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på UBO.
 
Lånebrevet lyder: «Af Hr. Stipendiat I. Aasen modtaget tillaans 10 - ti - Spcd., som tilbagebetales 3die Pintsedag dette Aar» [dvs. 20. mai], dat. 17. mai 1872.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009