360 Stipendtilråding for Johannes Barstad, 19.9.1879

For Hr. J. Barstad.
 
Da Hr. Stud. theol. Joh. Barstad agter at søge om et Stipendium af et af de Legater, som ere bestemte til Understøttelse for Studerende, og han i den Anledning har bedet mig om at vedlægge nogle Ord om hans Formuesforfatning, eftersom jeg fra forrige Tider er bekjendt med hans Forældre og Fødested, saa kan jeg herved meddele, at Forholdene paa Hjemstedet ikke ere saadanne, at han herefter kan vente nogen Understøttelse fra denne Side, og at det altsaa vilde være meget ønskeligt, om et af de omtalte Stipendier kunde blive ham tilstaaet.
 
Chr. den 19de Sept. 1879.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Johannes Andreas Barstad (1857-1931), frå Ørsta, cand. theol. 1883, prest og salmediktar (jfr. «Breidablik» 1910, nr. 27).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009