371 Merknader til "Um Kristi Etterfylgjing", 11.10.1880

Merknader til "Um Kristi Etterfylgjing, av Tomas fraa Kempten, i Umskrift fraa Latin.
Utgjevet av J. Belsheim"
 
Manuskript. Um Kristi Etterfylgjing.
 
Afstumpede Former: da. dei(m). o(g). lagad. kallad. hugad, pl. att(er), ette. yve. unde. - uppatt. hatad, imp. starvad. brukad.
 
Ny Skrivemaade: Ougo. Noud. Doude. noudig. lous. ousa. noudleg. verdog. vorog. langvorog. viljog.
 
Gamle men ubekvemme Former: nid. vid. Sider. Sid og Frid. - sjalv. adre. - at (= aat). gjarna. eldr. heldr. lengr. - antig. nær. haanom. der. mang Ting. haag, hægre, hægst. upphægja.
 
Dativer (noget vanskelige): Saalenne. Domi.
 
Konjunktiver: vyrte. kynde. hedde. vøre. føre. gjørde. tryngje. kjøme. lyte. vøgje. fynne.
 
Bst. Form: Æro. Sælo. Aldo. Frelso.
 
Ymse Former: helpa (jf. Hjolp) dann (jf. han). datta. dassa. danna (39). - Skomm. fromm. verta. hon lik, el. mislik (11). slokare.
 
Ord: innvert. utvert. ævordsleg. Annsemd (Trott). sinnleg. jordleg. himenleg. Godende. Sinn. Ordhegja (8). Elegskap. Sunderknysjing. Uskuld. brækja (49). Skjepna. Brikna. Takksoga. Traa (Traaing). vøna. - Fimor (8). misprydd. slikt (= so), 58. liva slikt (45). - fyst (naar). nam. reid (reidug), 75. at (= fyre), 2. inkje. maago. Det kjem oss med (15). ganga med (78). gakk med. Da goda (4). me byrja (9).
 
Anm. Nødvendigt at beholde "e" i Imperf. f. Ex. hatade. Thi det er dog vist, at vi ofte sige: bidde, klagde, vaagde, strævde, lovde, svarde; bakte smakte, ropte, talte, roste, leitte og fl., og her maa da Formen "de" og "te" være udgaaen fra "ade" og ikke fra "ad".
 
Særskilte Bemærkninger om Ordet "da" (det) og dan; om Fleertal "dei", om helpa og verta; om innvert, sinnleg, jordleg og himenleg; om enkelte Ord som kunde behøve en Forklaring.
 
Ligesaa om "med" for ved, "slikt" for so; om "fyst" i Betydning: naar, el lersaasnart, og inkje for ikkje.
 
Mere ubetydelige Punkter [ere] forbigaaede.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. Her datert etter I. Aa.s dagbok.
 
- Den 7. jan. 1880 kallar Andreas Hølaas inn til samrådingsmøte i Det norske Samlaget «til Dryfting av Tilbod um Bøker til Utgjeving i 1880» og den 20. okt. 1880 kallar han inn til nytt møte dagen etter: «Då det ser ut til at spursmålet um dativformi i den Norske Utgaava av Thomas a Kempis nok ikkje læt seg løysa utan ved avrøysting, med di Styret ikkje vil hogga knuten yver, vert det naudsynlegt å halda eit møte av umskrivaren, domsnemndi og lagsstyret», og I. Aa. vert beden om å møta i Statsrevisjonskontoret i Stortinget.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009