454 Kvittering for statsstipend, 28.1.1882

Kvittering for statsstipend (kassert original), 28. 1. 1882.
 
At jeg har modtaget det til mig bevilgede Stipendium for andet Halvaar 1881 nemlig 1500 Kroner, bliver herved tilstaaet.
 
Christiania, den 28de Januar 1882.
Ivar Aasen.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Kassert original.
 
[Djupedal fann brevet etter at det meste av band II var ferdig trykt. Han har teke brevet med på side 404 i band II, saman med andre rettingar og tillegg. Der er brevet unummerert.]
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009