431 Sivert Steinnes, 22.5.1886

Kjære Broder.
 
Da jeg havde faaet dit sidste Brev, tænkte jeg, at jeg strax burde skrive nogle Ord til Svar derpaa; men alligevel er der dog endnu ikke brevet noget af det. Jeg kom nemlig til at tænke paa, at det allerbedste vilde nu være, om jeg kunde foretage en Reise til Søndmør; da kunde vi baade faae tale sammen, og da kunde ogsaa de andre Sager blive afgjorde paa den bekvemmeste Maade. Rigtignok er jeg bleven kjed af Reiser og synes, at jeg aldrig kan trives med nogen Uro eller Forandring i den daglige Levemaade; og desuden var jeg ogsaa i denne Vinter længe sygelig af stærk Forkjølelse og dermed følgende Svaghed; men da jeg nu i den sidste Tid har været frisk igjen, saa har jeg dermed faaet et bedre Mod, og da man nu ogsaa kan reise langt mere mageligt end i forrige Tider, saa troer jeg, at jeg faar vove til og gjøre et Forsøg alligevel. Det kunde da ogsaa være fornøieligt for mig at see ind i Ørsten og standse der for en to - tre Dage. Imidlertid veed jeg ikke rigtig, hvor snart jeg kan slippe løs, da jeg nemlig skulde være med i en vis Kommission, som har nogle langvarige Forretninger at udføre. Det vil vel neppe falde mig beleiligt at komme ud, førend ved Jonsoke-Tid; men efter hvad jeg syntes at mærke af dit sidste Brev, har jeg Haab om, at du kommer til at leve endnu en Tid fremefter, saa at det endnu ikke skulde være saa stor Hast med denne Reise. Hvis det imidlertid skulde haste meget med de omtalte Pengesager, kunde jeg ønske at høre nogle Ord derom med det første.
 
Vær imidlertid hjertelig hilset.
 
Kristiania den 22de Mai 1886.
Ivar Andreas Aasen.
 
Jeg maa bede om Undskyldning for, at jeg skriver saa utydeligt; det er nemlig til visse Tider at jeg plages af Skjælv i Hænderne.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostat på UBO (etter originalbrev), brevsamling nr. 174 (og fotostat­kopi i Aasenmuseet), omframt serskild kladd. 
 
- Kommission] tilsynsnemnda som såg gjennom mål og målføring i den nynorske bibelomsetjinga.
 
- Reise] I. Aa. fór frå Oslo (over Gudbrandsdalen) 2. juli og var i Ørsta frå 9. til 16. juli, fór attende over Bergen og var i Oslo 22. juli. Den 11. gjesta han bror sin på Steinnes og den 12.-13. skyldfolket sitt på Nupen. Karl Straume har fortalt at bygde­folket ville halda fest for han, og det samla seg mykje folk i Aasen-tunet, men dette hadde Aasen fått veret av. Om morgonen tidleg fekk han seg hest og kjerre og fór ut til bror sin på Steinnes og kom ikkje heim att før seine kvelden då folket var farne. Då han kom køyrande gjennom Hovdetunet (der mor hans var frå) kom bonden, han Gunna-Anders opp til vegen. Han hadde endå ei rive i handa. Dei handhelsa og Ivar Aasen sa: «God dag frende», og dei talast ved eit bel før Aasen køyrde att.
 
- Sjå elles A. Hovden: I. Aa. i kvardagslaget, s. 34 f.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009