446 Kyrkjedepartementet, 14.8.1895

Dersom der er bevilget noget til mig som Fortsættelse af det mig forhen tilstaaede Stipendium; nemlig for sidste Halvaar af 1894, vilde jeg just nu ønske at faae det i Hænde, da jeg baade er forlegen for Penge og jeg desuden formedelst Sygdom og Skrøbelighed ikke er i Stand til at udføre nogen Forretning. Jeg har anmodet Overbringeren heraf, min Slægtning Jon Fagerhol om at modtage Pengene for mig.
 
Christiania den 14de August 1895.
 
Ærbødigst
Ivar Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Prenta etter faksimile i SS 1946, s. 361.
 
- Om Jon Fagerhol sjå Br. nr. 444 med merknader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009