Conrad Schwach, 22.9.1842

1842, 22 Sept 

 

S.T.

Hr. Iver Aasen.

 

I Henhold til det Kgl. norske Videnskabers Selskabs Directions Skrivelse af 9de dennes har jeg herved den Fornøielse at sende dem Molbechs danske Ordbog og Daaes svensk norske do.

Bjørn Haldorsens iislandske Lexicon lovedes Dem tilsendt fordi Directionen troede, at den var i Selskabets Bogsamling. Ved nærmere Undersøgelse befandtes dette ike at forholde sig saa. Efter Directionens Beslutning beder jeg dem derfor at De for Selskabets Regning vil anskaffe den, dersom De antager at De kan faae den paa denne Maade tidligere end Selskabet, der har bestilt den, men ik vil kunne faa den førend næste Vaar, hvorefter den skal blive Dem sendt, hvis ikke Underretning fra dem om at have selv anskaffet dem imidlertid indløber.

Med venlig Hilsen

Schwach

Thjem 22 Septbr 1842

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]