Conrad Schwach, 31.3.1847

 

Hermed følger en Anviisning paa 75 Spd. Dersom De ønsker Stipendiet for næste Halvaar med det Samme, hvortil De ere berettiget, saa underret mig blot derom, saa skal jeg skaffe Dem Anviisning derpaa. Storm ansaae sig – hvad jeg ikke begriber – incompetent til allene at anvise det.

 

Venskabl.

Scwach

 

31 Marts 1847

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Ivar Aasen

 

Throndhjem

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]