Feilberg og Landmark, 22.11.1847

7Sp 48s pr Ark 8vo, Format og Papir som i "Norsk Magasin for Lægevidenskaben, 2den Række", sat med Bourgois Fractur, Anmærkningerne med Petit Fractur. – Oplag 500 Expl.

Papiret til de 50 Skrivpapir-Expl er ikke heri medberegnet.

Feilberg & Landmark

Cha 22/11 1847

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]