Jacob Neumann, 25.2.1844

Sproggranskeren Ivar Aasen, der, med Stipendium af det Kongelige Norske Videnskabsselskab, denne Sommer agter at bereise Voss, Hardanger og Søndhordlehn, for at opsamle Dialekterne sammesteds, anbefales herved venligst til enhver Embædsmand og enhver sig for Sproget interesserende Indvaaner i bemeldte Landdistrikter, med lige venlig Anmodning om Anviisning og Veiledning til Alt, hvad der maatte kunne fremme Hensigten af Hans Reise.

 

Bergen d. 25. Februar 1844

 

Neumann

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]