Jacob Neumann, 4.1.1843

Bergen d. 4. Januar 1843

 

Deres forbindtlige Skrivelse af 17. Nov f. A. har jeg i sin Tid erholdt, og takker Dem for den Underretning, De i samme giver mig om Deres Studiers Gang og Fremskridt, hvoraf jeg lover mig ret meget. Hold ved at gaae frem paa den begyndte Bane, saa vil Hensigten vist opnaaes, og vort norske Sprog komme mere for Dagen. De gjør Ret i at besøge Yttre-Sogn tillige. Der, og især i Evindvig, hvor Provst Dahl vil med Glæde imodtage Dem, findes maaskee Mere end andensteds af den gamle Tunge, ligesom og ved Havkysterne i Nordhordlehn.

Da De nu paa Deres Vandringer vist gierne tager med Alt hvad som staaer i Berørelse med Nationaliteten, saa vil De have Anledning til, bedre end mangen Anden, at faae fat i gamle Folkesange og Folkesagn. Begge kunne for Historien have Vigtighed. Jeg beder Dem derfor at have Deres Opmærksomhed henvendt herpaa. Saml kun det, løst og fast, sednere kan Kritiken optage og forkaste.

Naar De kommer til Bergen, skal De være saare velkommen hos mig.

Forbindligst

Neumann

 

S.T. Hr. Ivar Aasen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]