Rasmus Fagerhoel, 17.6.1840

17 Juni 1840

 

Oprigtige Ven!

 

Med Din Broder Jon, sændte jeg, et Brev til Dem for en 5 ugers Tiid siden, han lovede at bringe det vel til Vejes; men da jeg nu længes efter Svar eller Vidskab om det er kommet dig i Hænde, saa vil jeg hermed fremsende Dem dette Lidet, og bede Dem ærbødig, at de ville giøre mig den Glæde og skrive mig til med en Leilighed og lade meg vide hvordan De lever, og befinde Dem nu, samt om nye Bøger og hvad som nu fornøyer og glæder Dem best. Gode Menneske! De kjender min Videlyst, og jeg har den fulde fortroelighed til Dig at Du opfylder min inderlige Begjæring og skriver mig til.

Deres Folk i Aasen lever vel og lader Dem Hilse. Men vær hermed hilset fra Deres forbundne

Rasmus O. Fagerhol

 

den 17de Juni 1840

 

Til Velædle

I A. Aasen

 

[Utanpå]

Velædle

Iver Andreas Iversen Aasen

Informator paa Solnør

Til Solnør

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]