Eirik Sommer, 13.7.1861

 

S.T.

Hr. I. Aasen!

 

Hermed sender jeg Dem det Stykke Manuskript, hvorom De paa anden Maade erholder nøiere Underretning.

 

Trondhjem, den 13de Juli 1861

E M T Sommer

 

[Utanpå]

Med Dambskib. Ganger Rolf

Hermed følger en pakke: Til Hr. I. Aasen, Kristiania

Den hurtigste Befordring ombedes

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]