Elias Thesen, 8.6.1863

S.T.

Herr Sproggrandsker

I. Aasen!

 

For seneste behagelige Samvær, takkes venligst.

Mit givne Løfte, om muligens at kunne supplere min Ordfortegnelse, samt Ordsprog og Talemaader, her fra Nordland, har jeg hidintil ei kunnet indfriet, saasom jeg endnu ikke har været saa heldig at gjøre noget videre nyt Fund.

Derimod har jeg, ifølge Opfordring af Herr E. Sundt i 6te Hefte af Folkevennen for 1862, Pag 566, forsøgt at afgive Prøve paa nordlandske Bygdemaal, ved at oversætte et af Herr Sundt i nævnte Hefte af Folkevennen, opgivne Stykke af Olaf den Helliges Historie, efter den Mundart som der tales i et Par af de nordlandske Bygder. (Vefsn i Helgeland, og Gillesskaal i Salten)

Efterat De har gjennomlæst vedlagte Blade, gjør jeg mig saa fri, venligst at anmode dem om, behagentlig at overlevere samme til Herr Eilert Sundt, om han mueligens senere, kunne gjøre noget Brug af dette mit ringe Arbeide.

Det ville være mig meget Kjært, om jeg turde smigre mig med, ved Leilighed at vorde beæret med nogle Ord fra Dem om nærværendes rigtige Modtagelse, samt om hvorledes det nu gaaer med Sprogsagen.

 

Med Agtelse,

ærbødig

E. Thesen

 

Forvig, pr Vivelstad i Thjøttø

den 8de Juni 1863

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]