Georg Grieg, 12.12.1869

Bergen 12 Decb 1869.
Herr I. Aasen
Da Vinje nu reiser, har jeg ikke kunnet modstaa Fristelsen til at benytte denne Leilighed og atter sende Dem et Haandskrift, Marcus Evangelium. I Svein Urædd stod der nylig en Opfordring til at indsende en Oversættelse af dette Evangelium til det norske Samlag til Udgivelse; men jeg kvier mig for at gjøre dette, da jeg ikke ønsker at se noget af Bibelen med Samlagets Skrivemaade, og desuden frygter for, at den Text, som jeg har valgt, vil blive forandret efter den gjængse. Dette Arbeide har kostet mig adskilligt Bry; jeg kan ikke græsk, men har ved Sammenligning af forskjellige Oversættelser sammensat min Text. Da dette Evangelium er temmelig greidt, troede jeg det lod sig gjøre. Jeg har benyttet Bunsens tydske Oversættelse, Tischendorfs (Tauchnitzer-) Udgave af den engelske Kirkebibel med Varianter efter Codex sinaiticus, vaticanus og alexandrimus, Melins svenske Oversættelse og Evangeliska forsterlandsstiftelsens Oversættelse. Fornemmelig har Bunsen og Tischendorf været uundværlige for Gjengivelsen af den oprindelige Text, saa at Afvigelserne fra vor almindelige Text har sin gode Grund.
Da det virkelig har kostet mig Overvindelse at komme her som en stadig Plageaand for Dem, vil jeg være saa fri og sige Dem, at jeg slet ikke skal finde det underligt, om De sender mig Bogen tilbage uden at se paa den. Men for det Tilfælde at De skulde være oplagt til at læse den igennom, hvormed det slet ikke haster, haaber jeg at De ikke sparer paa Rettelserne, da der vistnok foruden de uundgaaelige sproglige Bommerter ere adskillige dumme Ord, slige som framgiva (ɔ: overantvorde), Judar og lignende. Ligesaa forekommer Ordet "Folk" paa mange Steder, hvor jeg var uvis om jeg skulde bruge Aalmuge, Lyd eller Folk, hvorfor jeg til Sammenligning udarbeidede en Liste med Henvisning til Side og Linje i mit Haandskrift og til Kapitel og Vers. Den gjængse Inddeling i Kapitler og Vers har jeg forkastet som i høi Grad upassende. Luther kjendte den ikke. Jeg er dog uvis, om man ikke i Stedet for Overskriften over hver Afdeling burde have Indholdsregister med Henvisning til Tal.
Det er min Mening at man bør holde sig saa nær til Textens Ord som vel muligt, om det end skulde skorte paa Finhed i Udtrykket. Saaledes bør vel Texten respecteres paa et Sted som dette: "Og det kom ei Sky og skygde yver deim, og or Skyi leet ei Røyst", om man endog hellere kunde ville have: "Daa drog det yver deim ei Sky, og or henne leet ei Røyst":
Georg Grieg
[EH: "Besøg af Vinje med Brev fra Grieg og et Manuskr. (Marcus)", dagboka 20.12.1869]

Bergen 12 Decb 1869.

 

Herr I. Aasen

 

Da Vinje nu reiser, har jeg ikke kunnet modstaa Fristelsen til at benytte denne Leilighed og atter sende Dem et Haandskrift, Marcus Evangelium. I Svein Urædd stod der nylig en Opfordring til at indsende en Oversættelse af dette Evangelium til det norske Samlag til Udgivelse; men jeg kvier mig for at gjøre dette, da jeg ikke ønsker at se noget af Bibelen med Samlagets Skrivemaade, og desuden frygter for, at den Text, som jeg har valgt, vil blive forandret efter den gjængse. Dette Arbeide har kostet mig adskilligt Bry; jeg kan ikke græsk, men har ved Sammenligning af forskjellige Oversættelser sammensat min Text. Da dette Evangelium er temmelig greidt, troede jeg det lod sig gjøre. Jeg har benyttet Bunsens tydske Oversættelse, Tischendorfs (Tauchnitzer-) Udgave af den engelske Kirkebibel med Varianter efter Codex sinaiticus, vaticanus og alexandrimus, Melins svenske Oversættelse og Evangeliska forsterlandsstiftelsens Oversættelse. Fornemmelig har Bunsen og Tischendorf været uundværlige for Gjengivelsen af den oprindelige Text, saa at Afvigelserne fra vor almindelige Text har sin gode Grund.

Da det virkelig har kostet mig Overvindelse at komme her som en stadig Plageaand for Dem, vil jeg være saa fri og sige Dem, at jeg slet ikke skal finde det underligt, om De sender mig Bogen tilbage uden at se paa den. Men for det Tilfælde at De skulde være oplagt til at læse den igennom, hvormed det slet ikke haster, haaber jeg at De ikke sparer paa Rettelserne, da der vistnok foruden de uundgaaelige sproglige Bommerter ere adskillige dumme Ord, slige som framgiva (ɔ: overantvorde), Judar og lignende. Ligesaa forekommer Ordet "Folk" paa mange Steder, hvor jeg var uvis om jeg skulde bruge Aalmuge, Lyd eller Folk, hvorfor jeg til Sammenligning udarbeidede en Liste med Henvisning til Side og Linje i mit Haandskrift og til Kapitel og Vers. Den gjængse Inddeling i Kapitler og Vers har jeg forkastet som i høi Grad upassende. Luther kjendte den ikke. Jeg er dog uvis, om man ikke i Stedet for Overskriften over hver Afdeling burde have Indholdsregister med Henvisning til Tal.

Det er min Mening at man bør holde sig saa nær til Textens Ord som vel muligt, om det end skulde skorte paa Finhed i Udtrykket. Saaledes bør vel Texten respecteres paa et Sted som dette: "Og det kom ei Sky og skygde yver deim, og or Skyi leet ei Røyst", om man endog hellere kunde ville have: "Daa drog det yver deim ei Sky, og or henne leet ei Røyst":

 

Georg Grieg

 

[EH: "Besøg af Vinje med Brev fra Grieg og et Manuskr. (Marcus)", dagboka 20.12.1869]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]