Hans Ross, [1866]

Hr. Ivar Aasen. Det vilde fornøje mig om De vilde komme bortom i Aften. Werenskjold og Nilsen og Berner er hos mig, og det kunde være morsomt at tale lidt om sprogformen i "Salomons Laas" f.Ex.
 
Hans Ross.  
 
-
Brev nr 18, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009