Jacob J. Halkjeldvig, 21.12.1863

Til

Hr. Ivar Aasen

 

Stolende paa vort Bekjendtskab er jeg saa fri at uleilige Dem med at fremlevere til Hr. Professor Voss nærværende Skrivelse og godhedsfuld at sende mig den Recept eller det Svar han maatte give. Skulde Hr. Professor Voss være hindret fra at kunne befatte sig noget hermed skulde jeg gjerne see at Skrivelsen blev forevist Hr. Professor W. Boeck.

 

Halkjelsvig 21/12 63

 

Din syge Ven

Jacob Johnsen Halkjeldvig

 

[Brevet er ført i pennen af Mauritz Aarflot. På siste sida av brevet har professor Voss skrive "Kontant Strøm af 15 Pladepar".]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]