Jakob N. Kobberstad, 28.8.1862

S.T.

 

Hr I. Aasen.

 

Som en dem aldeles ubekjendt Person, maa jeg bede om Undskyldning fordi jeg uleiliger Dem med nærværende Linier.

Da jeg som Lærer ved den herværende Lærerskole har paataget mig at have tilsalgs de paa Skolen brugelige Bøger og saaledes har maattet træde i Forbindelse med de forskillige Forlæggere, have disse ogsaa sendte mig (adskillige) andre Bøger, end de Forlangte, og jeg har saaledes etableret en liden Boghandel; men den Bog, hvorefter her spørges mest hværken har jeg eller har været istand at faa opspore Forlægger til, og denne Bog er "Ervingen". Man har sagt mig, at den ikke er i Boghandelen, og jeg ved da intet bedre Raad end at henvende mig til Dem selv med Anmodening om at sende mig en 50 Expl til Forhandling.

Min Kommesionær i Aalesund er Klaus Nord.

 

Volden den 28de August 1862

Med megen Agtelse, ærbødigst

Jakob N. Kobberstad

 

Utanpå

S.T.

Hr Stipendiat Ivar Aasen

Kristiania

 

betalt

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]