N. Bonnevie, 6.3.1863

Hr. Ivar Aasen!

 

Indlagte Manuskript med Følgebrev er mig af Forfatteren tilsendt med Anmodning om at besørge det ihændebragt.

For det i Brevet forudsatte Tilfælde, at De maatte ønske at sætte Dem i Forbindelse med Forfatteren, skal det være mig en Fornøielse at sørge for den videre Fremsendelse af Deres Brev, naar dette tilstilles mig under Adresse: Indredepartementet.

Ærbødigst

N. Bonnevie

Expeditions-sekretær

 

Christiania 6 Marts 1863

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]