O.M. Vartdal, 20.12.1867

Xania 20/12 67

 

Hr. Ivar Aasen!

 

Da jeg har Lyst at glæde min gamle kjære Lærer Wexels med, at jeg er færdig med 1ste Afdeling til 2den Examen, har jeg besluttet mig til at tage en Spasertur til Trygstad, dersom jeg kunde faa saa mange Penger, at jeg uden at sulte og fryse ihjel paa Veien kunde komme fram og tilbage derfor er jeg saa fri og spørge dig, om du kunde hjælpe mig 3 Kr. til næste Maaned. Naar jeg faar mine Penge i næste Maaned skal du faa dem igjen.

 

Venskabelig

O.M. Vartdal

 

[I venstre marg]

P.s.

Kunde Du gjøre dette, læg det i et Brev og send det med Overbringeren. D.S.

 

[Utanpå:]

Til

Hr. Ivar Aasen

Christiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]