P. Chr. Asbjørnsen, 3.1.1860

Christiania 3die Januar 1860.
 
Kjære Aasen! Jeg har budet Aga, Paul Botten, Riisnæs og Schübeler hen til mig i Eftermiddag for at slaa en Sladder af og smage paa mit Hardangerøl. Vil De gjøre os Alle den Fornøielse at vere med i dette, saa vær saa snild at komme før Klokken 6.
 
Venskabeligst Deres
P. Chr. Asbjørnsen.
 
-
Brev nr. 12, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009