Arne Garborg, 24.1.1879

Måndag 27de ds. kl. 8 ½ Aften Møde (hos Sekretær Hølaas, Søndre Gade 8, 3die Et., Grünerløkka), i Samlagets Bestyrelse. Domsnemnda indbydes. Emne: Program for næste Aar.

 

X 24/1 79

 

Arne Garborg

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]