Herman Anker, 21.2.1873

Hr. Sprogforsker Ivar Aasen

 

Afdøde Kirkesanger Reitan i Kvikne efterlader sig Kone og 6 Børn, hvoraf 4 ukonfirmerede, i meget smaa Kaar.

Vi tror, at den Kjærlighed og Højagtelse, som denne Mand vandt sig ikke blot inden Lærerstanden, hvis trofaste Ven og Talsmand han var, ikke heller blot i de Egne, hvori han nærmest virkede, men for en stor Del over det hele Land, tør berettige os til at antage, at Mange vil være med paa at yde en liden Skjærv til Hjælp for hans Efterladte. Disse var hans bedste Kjærlighed, og vi tænker, at det smukkeste Minde, vi kan reise den Hedengangne, vil være at komme disse hans Kjære til Hjælp i deres forladte Stilling.

Vi er dermed saa fri at tilsende Dem nærværende Indbydelse med Anmodning om, at De i Deres Kreds vil virke for en lille Indsamling til dette Øjemed. Bidragene bedes sendt Medundertegnede H. Lie, Sagatun pr. Hamar.

 

Sagatun den 21de Februar 1873

 

Herman Anker   O. Arvesen   H. Lie

 

 

[Dette er eit ferdigtrykt brev, som har gått ut til mange. Bakpå er der to kolonnar, med overskriftene "Givernes Navne" og "Bidragets Størrelse". Aasen har ikkje fylt ut nokre namn her.]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]