Matias Skar, 9.11.1874

Ivar Aasen.

 

Her kjem det "Fyreord", eg talad um, til Haavards Soga. Eg vil gjerne høyra snart, kor det gjeng.

I det nyi Testamentet er eg no paa ein Maate ferdug med Markus. Men det er mangt strævalt; for i det Gudelege Maal er det so illt med den "danske Tunga", og eg vil ikkje gjerne bøygja meg fyre henne.

Venleg Helsing.

Matias Skar

 

Ulfos 9.11.74

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]