Anonym, 24.9.1881

Til

Hr. Ivar Aasen!

 

Jeg tillader mig at tilføie til mit Brev af i gaar, at der ingen Tvivl er om, at Hovden vil faa Examen. Men naar han lider Mangel, er det jo en Selvfølge, at han ikke kan arbeide med den fornødne Energi. Hans Uheld i Græsk er nesten ubegribeligt, da hans Skolekammerater forklarer, at han var flink i Græsk.

Jeg har oftere anmodet Hovden om at gaa op til Dem. Men han synes, at han umulig kan henvende sig til Dem nu, da det er gaaet ham saa uheldigt. Jeg tror imidlertid, at dersom De opfordrede ham til at komme op til Dem, vilde han gaa. Hans Adresse er Osterhaugs Gaden No. 8, 2 Etage.

Jeg tør anmode Dem om ikke at lade Hovden vide, at De har modtaget Underretning om hans Stilling, da han sandsynlig vis vil blive meget forbitret paa Angjældende, selv om denne har handlet bona fide.

Ærbødigst

J. F.

 

Kristiania 24/9 81

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]