Bolette Larsen, 21.11.1888

Bergen d. 21 Novbr 1888

Olaf Kyrres gade 5

 

S.T.

Hr. Ivar Aasen!

 

Det er visselig efter almindelige Begreber dristigt, at en ubekjendt sender Dem disse Linier, men dog er det min store Ærbødighed for Dem, der dikterer min Handlemaade og det vilde gjøre mig meget ondt, om jeg kom til at besvære eller fortørne Dem. – Et lidet Boghefte følger med. Det er nogle Smaastubber, som jeg efter svensk Bygdemaal har oversat paa norsk – paa Sognemaal – og det ligger mig paa Hjerte at faa høre Hr. Ivar Aasens Mening. I to Samlinger: "Småstubbar åt Folket", som Litlere før har givet ud, har jeg ogsaa havt nogle Stykker paa Sognemaal. – Sogninger roser dem; ogsaa Garborg har i "Fedraheimen" skrevet venligt om dem. Andre Landsmaalsforfattere har derimot bebreidet mig, at jeg ikke skrev det almindeligt hævdvundne Landsmaal. Men dersom jeg kun har klaret Sognemaalet, er min Hensigt naaet.

Et Par Ord, enten skriftligt eller paa Tryk etsteds, vilde – naar de kom fra Dem – sige mig det fornødne. Men jeg kan vel neppe vente, at De vil ha det Bryderi at læse disse Stubber, der jo i seg selv er saare ubetydelige.

Deres meget ærbødige

Bolette Larsen

 

P.S. Jeg er født i Sogn –; men ikke bondefødt. Levede der til mit 18de Aar. Har nu i mange Aar ikke opholdt mig der eller været der. Min Moders Slægt – Muntherne – har boet i Sogn i Generationer.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]