Departementet 14.7.1884

[Trykt på brevarket:

Fra

Den Kongelige Norske Regjerings

Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet]

 

Under 4de d.M. har det behaget Hans Majestæt Kongen at befale tagen tilfølge en af Storthinget under Behandlingen af Stadsbudget-Propositionens Hovedpost IV 2 og 3 den 13de f. Maaned fattet Beslutning, hvorefter der er bevilget Dem 3500 Kroner aarlig istedetfor som hidtil 3000 Kroner for Budgetterminen.

Hvilket herved meddeles.

 

Christiania den 14. Juli 1884

E. Blix

O. Mørch

 

Til Sprogforsker Ivar Aasen

 

[Merknad EH: Blix har signert med anna blekk; det er Mørch som skrive brevet]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]