Moltke Moe, 25.4.1882

Herr. Ivar Aasen

 

På provst Fritzners vegne tillader jeg mig at tilsige bestyrelsesmøde på vanligt sted (universitetet) imorgen, Onsdag kl. 5 efterm.

 

Ærbødigst

Moltke Moe

 

25.4.82

 

[Utanpå]

Herr. Ivar Aasen

Holbergsgade nr. 23

Kristiania

 

[EH: Dagen etter skriv Aasen i dagboka: "Møde i Dialektforeningen (kaldet Norvegia).]

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]